HR

Kijk verder met het nieuwe meten

Succesvolle organisaties danken hun succes vooral aan medewerkers. Want gemotiveerd, tevreden en betrokken personeel zorgt aantoonbaar voor hogere klanttevredenheid, minder verloop en betere bedrijfsresultaten. Regelmatig en laagdrempelig meten van medewerkerstevredenheid biedt daarom grote kansen, ook voor talentmanagement en betere instroom. ‘Maar kijk wel verder dan de score die deelnemende medewerkers geven. Het meest kunt u waarschijnlijk leren van de anderen’, tipt expert Rogier Taylor van GrowPromoter. Medewerkerstevredenheid Goed opgeleide medewerkers

Nieuwe methode voor het identificeren van vaardigheden

Door automatisering en de daaropvolgende afname van productiebanen, is de economie nu steeds meer gericht op kennis. Veel bedrijven focussen zich dus op het implementeren van nieuwe ideeën rondom technologie, product design, machine learning en andere digitale vakgebieden. In deze nieuwe economie kan het moeilijker zijn om de waarde van mensen in te schatten, omdat het nu met name om een combinatie van vaardigheden gaat. Een softwareontwikkelaar met designvaardigheden is

Verzuimbeleid: groeiende focus op preventie

Omdat de kosten van het socialezekerheidsstelsel steeds hoger opliepen, is de overheid sinds een jaar of twintig bezig de betaalbaarheid ervan te verbeteren. De loonkosten mogen niet te hoog oplopen en de productiviteit van het bedrijfsleven gaan schaden. Een deel van de maatregelen treft de werknemers, die langer moeten doorwerken voordat ze met pensioen kunnen. Van werkgevers wordt een actievere rol in de bestrijding van ziekte- en arbeidsongeschiktheidskosten verwacht. Financiële

Voorkomen van verzuim en arbeidsconflicten

De nieuwe Arbowet legt meer verantwoordelijkheid bij de werkgever neer. Onduidelijkheid hierover kan zorgen voor extra arbeidsconflicten. Arbeidsrechtadvocaten kunnen deze oplossen, door bijvoorbeeld bemiddeling bij conflicten, ofwel mediation. Arbeids- en gezondheidspsychologen kunnen deze voorkomen, door interventies. Zij kunnen de werkgever adviseren, ondersteunen en begeleiden bij het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van zijn werknemers. De werkgever kan zo preventief inspelen op verzuim. In de nieuwe Arbowet kent de

Talent? Wat is dat? En wat is Talentmanagement?

Talentmanagement in organisaties gaat uiteraard over het managen van talent. Echter, wat onder talent wordt verstaan, is zeer uiteenlopend. Uit analyses van deze diversiteit blijkt dat er grosso modo sprake is van drie vormen van talent. De manier waarop talent wordt gemanaged, hangt af van de in de organisatie vigerende vorm van talent. Ook daarin is verschil van benaderingswijze met zeven verschillende talentmanagementbenaderingen tot gevolg. Zo ontstaat er breed palet

Hoe verbeter je de motivatie van werknemers?

Van alle werknemers in Nederland is 90 procent tevreden met zijn baan. Dat klinkt goed, maar tegelijkertijd is slechts 20 procent ook daadwerkelijk enthousiast over het werk dat hij doet. Van die 20 procent moet je het hebben als bedrijf. Zij maken het verschil in resultaten. Maar dat wil niet zeggen dat je de rest van je werknemers niet moet en kunt motiveren om zich te ontwikkelen. De impact van

3 manieren om werk los te laten op vakantie

Nu de helft van het zomerseizoen achter de rug is, en de meeste mensen al op vakantie zijn gegaan, is het tijd om even te reflecteren. Heb je nou echt kunnen ontspannen van werk? Uit een enquête van uitzendbureau Accountemps onder meer dan 1000 kantoormedewerkers blijkt namelijk dat 54 procent hun werkmail checkt op vakantie. En dit percentage is 13 procent hoger vergeleken met vorig jaar. “Even mijn werkmail checken”

De invloed van onzeker flexibel werk

Sociologen van universiteiten in Cambridge en Oxford analyseerden de gevolgen van flexibel werk voor werknemers. Ze ontdekten dat ongeveer 4.6 miljoen werknemers in het Verenigd Koningrijk regelmatig te maken hebben met onregelmatige werkuren. Deze uren worden vaak te laat doorgegeven en dit gaat ten koste van hun privéleven en mentale gezondheid. Verkeerde benadering van flexibel werk De onderzoekers zagen deze verkeerde benadering van flexibel werk voornamelijk bij supermarkten en in

De productiviteit verhogen met één dag per maand

De gedachte achter gezondheidsprogramma’s voor bedrijven is zorgen voor omstandigheden waaronder werknemers zolang mogelijk kunnen functioneren. Voor het bedrijf levert dit als bonus kostenbesparing op door verminderde absentie en de kosten van ziekteverzekering. Maar uit een studie van de University of California en Washington University blijkt dat ze ook de productiviteit verhogen. Gezondheidsprogramma’s en productiviteit De onderzoekers bestudeerden drie jaar lang medische en productiviteitsdata van de werknemers van een industriële

De effectiviteit van flexibel werken

Flexibel werken is een belangrijk begrip in het bedrijfsleven. In veel vacatures worden er flexibele werktijden beloofd waar geen enkele dag hetzelfde is. Daarnaast worden kantoren nu zo ingericht dat werknemers elke dag op een andere plek kunnen zitten. Maar wat levert flexibel werken nou eigenlijk op in de praktijk? Efficiency door flexibel werken Op 1 januari 2016 is de Wet Flexibel Werken ingegaan. Deze wet geeft werknemers het recht

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'