HR

Dynamisch werken legt focus op de gezondheid

Het lichaam is te vergelijken met een motor; daar waar de motor op volle toeren kan draaien door benzine, heeft de mens voedingstoffen nodig. Deze voedingstoffen moeten worden verbrand en daarvoor is beweging nodig. Als een mens uren achter elkaar zit en niet beweegt, gaat het lichaam over op de spaarstand. Vetten en suikers blijven langer in het bloed en komen niet in de spieren terecht waar ze worden verbrand.

3 trends in personeelsplanning

Met de toegenomen wens voor flexibilisering en wendbaarheid van organisaties is het een grote uitdaging om de juiste mensen op het juiste moment op de juiste plek te hebben. Een goede personeelsplanning is in de praktijk niet zo makkelijk vorm te geven. Sommige organisaties worstelen met een omgeving die harder verandert dan dat ze aankunnen. Wat zijn de trends? 1) Flexibilisering van het personeelsbestand In het laatste kwartaal van 2015

Talent is de toekomst van je bedrijf

Eén van de hindernissen die organisaties hebben bij het aantrekken of juist behouden van talent, is dat ze niet definiëren wat ze precies zoeken, aldus Lidewey Van der Sluis, hoogleraar Strategisch Talentmanagement aan de Nyenrode Business Universiteit. “Talent past bij je visie als organisatie en je strategie voor de toekomst. Pas als je dát helder voor ogen hebt, is het duidelijk wat voor kwaliteiten je daarbij nodig hebt”, zegt Van

Blijvend werk voor iedere Nederlander

Werk is voor bijna iedereen belangrijk in het leven. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voelen dit vaak extra. Aan de hand van de participatiewet komt er gelukkig wel meer en meer belangstelling om ook deze mensen een arbeidsplaats te geven, maar tegelijkertijd is er nog ontwikkelingswerk te doen. Om vervolgens aan het werk te blijven is het belangrijk om vitaliteit te stimuleren. Opvallend is dat directies het vaak

Door feedback en ontwikkeling blijven groeien

Om als organisatie vooruit te kunnen, is het van belang dat de werkgever en werknemers constant evalueren wat bij hen goed gaat en wat beter kan. Hierbij is voor assessments en feedback een grote rol weggelegd. Deze kunnen de verschillende thema’s binnen HR-beleid, zoals talentmanagement, leiderschap en duurzame inzetbaarheid, bevorderen. Door leren nieuw gedrag ontwikkelen Om te kunnen groeien en ontwikkelen als persoon zijn metacognitie; de kennis en vaardigheden die

Gezonde voeding draagt bij aan duurzame inzetbaarheid

Binnen de HR-wereld wordt het idee dat gezonde voeding bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers breed gedeeld. Niet alleen zou het goed zijn voor kosten, werkplezier en preventie van verzuim, maar ook voor productiviteit. Ook bedrijven worden zich steeds meer bewust van goede voeding. Bedrijfscateraars verleiden werknemers tot gezonde keuzes door relatief lage prijzen, een ruim assortiment en een aantrekkelijke presentatie. Sommige kiezen zelfs voor een ‘moodsticker’ op producten in

Goed leiderschap: luisteren naar talent

Een transformationeel leider zet mensen in beweging, inspireert ze om meer te doen en boven verwachting te presteren. Deze leider geeft individuele aandacht en toont visie. Bij transactioneel leiderschap is vooral sprake van uitwisseling en het maken van afspraken. Deze twee voorbeelden van stijlen hebben vooral de laatste jaren in onderzoek centraal gestaan. Persoonlijk leiderschap In de loop der jaren is het ook steeds gebruikelijker geworden een bijvoeglijk naamwoord voor

Waardevol werk voor duurzame inzetbaarheid

In Nederland is sprake van een vergrijzing van de bevolking. Dit houdt in dat het percentage van mensen dat 65 jaar en ouder is sterk zal groeien de komende jaren. De belangrijkste reden hiervoor is dat steeds meer babyboomers, de mensen die zijn geboren tussen 1946 en 1970, de leeftijd van 65 jaar bereiken. Waar in 2012 nog 2,7 miljoen mensen boven de 65 waren, zal dit aantal volgens de

E-HRM vraagt om gedegen strategie

Veel grote bedrijven hebben wel een HRM-systeem en soms de digitale/elektronische versie daarvan, E-HRM, maar voor veel bedrijven in het mkb staat het niet op het prioriteitenlijstje. Terwijl een goed (E)HRM-systeem wel degelijk een behoorlijke meerwaarde kan hebben. Een goede strategie is wel vereist. E-HRM wordt ook wel aangeduid als employee self service- of manager self service-systemen, in feite een intranet-portal waarop een werknemer bijvoorbeeld kan checken hoeveel vrije dagen

Wat is het toekomstbeeld van HRM?

Het beschikken over de juiste man of vrouw op het juiste moment op de juiste plaats is vooral een kwestie van het matchen van wederzijdse ambities. Waar wil een organisatie staan over x jaar en wat zijn op dat moment de vereiste competenties van de medewerkers op de verschillende plekken. Met die informatie kan de afdeling HRM aan de slag. Zijn er mensen binnen of buiten de organisatie die deze

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'