De deadline van 25 mei 2018 waarop de nieuwe Europese privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in werking treedt nadert snel. Alle organisaties worden geacht te voldoen aan de eisen die gesteld zijn in deze nieuwe wet- en regelgeving over het omgaan met persoonsgegevens.

Wanneer jouw organisatie Europese klanten heeft, ongeacht of het bedrijf gevestigd is in de Europese Unie, mogen privacy-autoriteiten bij overtreding een boete van € 20 miljoen of maximaal 4% van de wereldwijde omzet opleggen.

Jouw organisatie is aan zet

Met de AVG komt privacy nog sterker onder het vergrootglas te liggen. Voor de diensten en services die jouw organisatie verleent betekent dit het voeren van streng beleid in de waarborging van gevoelige data. Nog meer dan ooit is het belangrijk om te inventariseren over welke privacy-gerelateerde data jouw organisatie beschikt, waarvoor het nodig is en wie er toegang toe heeft.

Schippers IT helpt je verder

Het beschermen van gevoelige data is het vinden van een goede balans met enerzijds de bescherming van klantinformatie en anderzijds de garantie dat gebruikers gewoon hun werk kunnen blijven doen. Een van de eerste stappen is te weten waar deze informatie zich bevindt, maar ook waar deze heen gaat. Bedrijven moeten de stroom van persoonlijke data binnen hun netwerk in kaart brengen. Als Nederlands partner van Nuix kan Schippers IT jou helpen met een efficiënte softwareapplicatie ter voorbereiding op de Europese wetgeving.

Nuix Sensitive Data Finder

Nuix Sensitive Data Finder stelt jouw organisatie in staat privacy-gerelateerde data:

  • in kaart te brengen en te analyseren
  • te verwerken bij de uitvoering van diensten
  • te beveiligen tegen diefstal en overige schade

Daarnaast zorgen wij ervoor dat de wensen die jouw organisatie heeft met betrekking tot dataprivacy en beveiliging, tot lang na de deadline van mei 2018 voldoen aan de eisen van de wet- en regelgeving.

Mochten klanten gegevens opvragen, waartoe zij gerechtigd zijn, dan kunnen wij ook helpen bij het inzichtelijk maken van deze persoonsgebonden data en het formuleren van een passend antwoord aan hen.

Data is jouw meest waardevolle bezit

Het is niet zonder reden dat de nieuwe privacywet- en regelgeving van enorm belang is. Data is gewoonweg jouw meest waardevolle bezit, en ongeacht de AVG, is het aan jouw organisatie om de kans aan te grijpen deze data inzichtelijk te maken en te beschermen.

Wil je de AVG op een juiste wijze naleven? Laat je adviseren door een van onze specialisten.

Schippers-IT