Om succesvol te zijn in industry 4.0 moet een organisatie IT hebben met meetbare resultaten. “Werk je nog niet met IT op basis van businesscriteria, dan is dit wel het moment om te schakelen”, aldus Anton Loeffen, CEO van IT-bedrijf Eshgro. In dit deel komen de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van industry 4.0 aan bod. In deel II wordt duidelijk wat er nodig is om industry 4.0 te implementeren en op welke manier Eshgro hieraan bijdraagt.

Wat kan gezegd worden over de ontwikkelingen op het gebied van industry 4.0?

“De ontwikkelingen gaan momenteel hard. Denk bijvoorbeeld aan robots, AI, IOT en 3D-printing. In het verleden ging IT over hogere efficiency en lagere kosten. Met de komst van industry 4.0 gaat het uiteindelijk om de impact van de dienst of het product op de klantbeleving. Daar komt bij dat nieuwe ontwikkelingen elkaar in een steeds hoger tempo opvolgen. Dit betekent dat een organisatie snel moet kunnen inspelen op steeds veranderende marktomstandigheden. Om dit soort technologieën goed toe te passen, is het cruciaal om beschikbare data slim in te zetten. Dat is een voorwaarde om de concurrentie voor te blijven. Het onderliggende IT platform dient daarom geënt te zijn op businesscriteria.”

Wat zijn deze criteria, en hoe waardevol zijn ze voor bedrijven?

“Deze criteria bestaan onder meer uit de snelheid waarmee klantinformatie beschikbaar komt, kosten per geproduceerde eenheid of de toegevoegde waarde per transactie, klant en gebruiker per maand. IT wordt nu vooral aangestuurd op kosten van middelen zoals een virtuele server, opslagcapaciteit en connectiviteit. Een dergelijke IT oplossing is misschien schaalbaar, maar de directe koppeling naar de toegevoegde waarde voor de business ontbreekt. Als de IT niet op basis van businesscriteria wordt afgenomen is het onmogelijk om het aan te sturen, laat staan door te ontwikkelen naar het niveau van industry 4.0. De consequentie is dat een bedrijf niet snel kan inspelen op veranderingen in de markt, concurrentiekracht verliest en uiteindelijk minder omzet draait. Een wendbaar bedrijf heeft voortdurend wisselende vragen aan IT. Dat moet allemaal flexibel geleverd worden naar rato van productie, klanten en gebruikers. Zodanig dat de organisatie zich met de core business kan bezighouden.”

Meer informatie
www.eshgro.nl
info@eshgro.nl
0485 47 61 93