Special Risicomanagement

‘Investeren in talent loont’

Het traditionele hiërarchische model maakt binnen steeds meer organisaties plaats voor een netwerkstructuur. Dat vergt andere competenties, niet alleen van werknemers, maar zeker ook van werkgevers/leidinggevenden. De mens moet meer centraal komen te staan om talenten en capaciteiten van werknemers optimaal te kunnen benutten, stelt Bert Goos van Online Talent Manager. Hoe kan talent inzichtelijk worden gemaakt? “De menselijke factor moet een grotere rol gaan spelen binnen organisaties. Er moet

Laat de vuile vaat liever op het aanrecht staan

In 2016 werden in Nederland 55.000 woninginbraken gepleegd. Dat is een forse daling ten opzichte van de 92.000 in 2012. Deze daling is wellicht toe te schrijven aan de extra preventieve en repressiemaatregelen vanuit de overheid en de private sector, zoals de inzet op de vervolging van en hulpverlening aan veelplegers. Toch zijn veel mensen zich nog niet bewust van het gevaar van inbraak, signaleert Coen Staal, voorzitter van de

Oplossingen waardoor mensen zich veilig voelen

In een land als Nederland, waar veiligheid over het algemeen vanzelfsprekend lijkt, denken de meeste mensen nog nauwelijks na over de beveiliging van hun woning. John van den Dungen, smart home manager bij beveiligingsexpert Feenstra, weet dat uit eigen ervaring. Hij werd thuis slachtoffer van inbraak, niet wetende dat veel inbrekers alle huizen in een straat afgaan om te controleren of de deur op het nachtslot zit. Toen dat bij

De belangrijke termen agile en risicomanagement

Agile en risicomanagement zijn twee termen die nog lang niet altijd in één adem worden genoemd, maar wel degelijk veel gemeenschappelijke waarden hebben. Organisaties die agile ondernemen kunnen zichzelf namelijk veel kosten en tijd besparen en daarmee bedrijfsrisico’s indammen. Het devies: als iets niet goed blijkt te zijn, stop er dan ook op tijd mee. Het meest illustrerende voorbeeld van efficiënt risicomanagement in een agile structuur, weliswaar rijkelijk laat toegepast,

Duidelijkheid scheppen in veranderende sector

Sinds 1 januari 2017 geldt ketenaansprakelijkheid voor de loonbetaling ook voor het goederenvervoer over de weg. Mede vanwege het grensoverschrijdend karakter van het wegtransport zijn hierover verschillende vragen ontstaan. Edith Franssen, advocaat bij Loyens & Loeff en universitair docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, legt uit. Welke arbeidsrechtelijke ontwikkelingen spelen er in de logistieke sector? “Op de Nederlandse weg rijden regelmatig vrachtwagens uit Oost-Europa, waar de lonen lager liggen dan

Risico’s managen door agile werken

De flexibiliteit van agile werken stelt organisaties niet alleen in staat om sneller en beter in te springen op de wensen van klanten, het helpt ze ook om risico’s beter te beheersen, stellen Niels Verdonk en Garbrand van der Molen, partners bij agile42. Hoe helpt agile werken om risico’s te beheersen? Verdonk: “Vergeleken met traditionele managementmethodes heeft agile een aantal duidelijke voordelen – allemaal uitgebreid bestudeerd en beschreven. Het verhoogt

Help, mijn organisatie wordt agile, wat nu?

Scrum, Kanban, Lean Startup, zelforganiserende teams, dienend leiderschap, retrospectives en kort cyclisch samenwerken waarbij de klant centraal staat. Termen die vandaag de dag vaak over de werkvloer gaan. Veel organisaties maken de transitie naar agile, maar wat betekent dit voor niet IT-afdelingen? Veel HR-professionals zitten met allerlei vragen, want hoe moet HR met deze veranderingen omgaan? Agile coach Wouter van der Meer: “HR heeft de potentie om dé kritische succesfactor

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'