Scrum, Kanban, Lean Startup, zelforganiserende teams, dienend leiderschap, retrospectives en kort cyclisch samenwerken waarbij de klant centraal staat. Termen die vandaag de dag vaak over de werkvloer gaan. Veel organisaties maken de transitie naar agile, maar wat betekent dit voor niet IT-afdelingen? Veel HR-professionals zitten met allerlei vragen, want hoe moet HR met deze veranderingen omgaan? Agile coach Wouter van der Meer: “HR heeft de potentie om dé kritische succesfactor te zijn in de verandering naar agile werken. HR moet zichzelf echter heruitvinden om deze potentie waar te kunnen maken. Dit betekent enerzijds de uitdaging om als HR zelf wendbaar te worden; anderzijds om de dienstverlening van HR aan te laten sluiten op de agile organisatie.”

Wendbaar als HR

Agility is snel inspelen op externe factoren waarbij de klant centraal staat. Uiteraard heeft dit invloed op de interne organisatie, waarbij HR een grote rol speelt. Het speelveld van HR is hierdoor ook continu in beweging. De behoefte van medewerkers verandert namelijk mee. Van der Meer begeleidt en traint HR-afdelingen op dit gebied en legt uit: “Om als HR hierop in te spelen, moet je dichtbij de medewerkers staan. Dat betekent meer experimenteren en kort cyclisch aannames toetsen. Samen kijken naar de toekomst en continu streven naar verbetering. Dit vraagt om andere vormen en vooral een hogere frequentie van werk- en/of functioneringsgesprekken.”

HR-dienstverlening aanpassen in een agile organisatie

Een wendbare HR-afdeling is de basis voor een succesvolle agile organisatie. Maar hoe moet je omgaan met belonen? Wat voor type mensen neem je aan en hoe ziet het recruitmentproces eruit? Volgens Van der Meer zijn dit veelgestelde HR-vragen waardoor de meeste HR-professionals met hun handen in het haar zitten. Het is lastig om oude systemen om te vormen en mee te gaan in een wereld die continu in beweging is. Maar door de juiste practices en structuren in te richten, andere overleggen in te regelen en focus aan te brengen, kan HR weer een belangrijke positie krijgen in de organisatie.

Impactvolle HR

Het doel van HR is het creëren van een werkomgeving waarin mensen kunnen floreren. Het maximale uit mensen halen, zowel in prestaties als in werkplezier. Practices en structuren uit lean en agile lenen zich hier uitstekend voor. Door veel te experimenteren en acties aan te laten sluiten op organisaties van nu, kan HR de impact terugkrijgen. Uiteraard leer je het meeste door fouten te maken, maar het kan sneller door te kijken naar best practices op dit gebied waar andere bedrijven je al zijn voorgegaan. Een tip van Van der Meer op dit gebied: “Wij hebben ervaren dat in kleine stapjes een grote verandering snel gerealiseerd worden.”

Drie gouden agile HR-tips:

1. Durf buiten de comfortzone te treden.
2. Denk groot, maar start klein.
3. Bereid – voordat er iets verandert – iedereen voor op komende verandering.

Met deze tips in het hoofd hoeft niets HR ervan te weerhouden om een grote impact te hebben op succesvol agile werken.

Meer informatie: www.agileacadamy.nl