Ondernemen

Circulair bouwen staat nog in de kinderschoenen

Uit onderzoek van Energieonderzoek Centrum Nederland blijkt dat 36 procent van de totale CO2-uitstoot afkomstig is van de gebouwde omgeving. De helft van deze uitstoot komt voor rekening van kantoren. In Nederland staat er voor ongeveer 92 duizend voetbalvelden aan kantoren, huizen, ziekenhuizen en winkels. Bij de bestaande voorraad ligt ook de sleutel om de uitstoot fors terug te dringen. Energiebesparing Het Energieakkoord uit 2014 zet primair in op energiebesparing.

Duurzame landbouw begint in de bodem

Centraal in de circulaire economie staat het sluiten van materiaal- en energiekringlopen om natuurlijke hulpbronnen in stand te houden. Het doel moet worden bereikt door hergebruik van producten en grondstoffen en het tegengaan van waardevernietiging door duurzame energiebronnen te benutten. Het klinkt Hans Huijbers als muziek in de oren. Huijbers is portefeuillehouder duurzaam ondernemen van de belangenorganisatie voor boeren en tuinders (LTO Nederland), voorzitter van ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie)

Het plasticprobleem en de recycling-uitdaging

Dankzij de ongeëvenaarde eigenschappen en lage kostprijs zijn plastics niet meer weg te denken uit onze moderne economie. Afgelopen 50 jaar is de wereldwijde productie van plastics vertwintigvoudigd. Komende 20 jaar zal de productie opnieuw verdubbelen. Jaarlijks produceren we ruim 311 miljoen ton plastic uit aardolie, zo’n 20 procent hiervan bestaat uit PET-plastics. Van de 61 miljoen ton PET-plastics die per jaar wordt geproduceerd, wordt momenteel 90 procent verbrand, gestort

Textielindustrie ambitieus in circulaire transitie

Er wordt gesteld dat de textielindustrie tot de meest vervuilende industrieën ter wereld behoort en dat verduurzaming voor deze sector een grote uitdaging is. De Nederlandse sector is ambitieus: in 2025 moet er substantieel minder gebruik worden gemaakt van nieuw gewonnen grondstoffen. Het zijn flinke cijfers: voor de teelt van 1 kilo katoen is gemiddeld 2200 liter water nodig en jaarlijks wordt er voor kleding zo’n 75 miljoen kiloton aan

Afvalwater wordt grondstoffenfabriek

350 jaar geleden ontdekte Antoni van Leeuwenhoek minuscule wezens in de eerste door hemzelf ontworpen microscoop. Het waren bacteriën uit het grachtenwater van zijn woonplaats Delft. Tegenwoordig kijkt professor Mark van Loosdrecht met zijn team aan de Technische Universiteit in dezelfde stad naar het gedrag van bacteriën in zowel industrieel als huishoudelijk afvalwater. De micro-organismen spelen een glansrol bij hergebruik van afval. Van Loosdrechts onderzoek is een zoektocht naar optimale

Kunststof voor een volgende generatie

De verleiding van nieuwe spullen is nauwelijks te weerstaan. Stoelen, tafels, speelgoed en plastic borden: we sparen het op en gooien het met hetzelfde gemak weer weg. Ooit was de productie van kunststoffen een succesverhaal van de lineaire economie, waarbij alles erop gericht was om met behulp van primaire grondstoffen (eindige fossiele brandstoffen) massaal te produceren en steeds meer toepassingen te creëren. Maar inmiddels blijkt dat die belangrijke grondstoffen, zoals

Werkgeluk is het nieuwe businessmodel

Op alle leeftijden vitaal en met plezier kunnen (door)werken, dat is waar duurzame inzetbaarheid om draait. Door hierin te investeren kunnen mensen gemotiveerd, productief en bevlogen blijven werken. Investeringen in bevordering van gezondheid, opleiding en ontwikkeling, organisatie van het werk, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden kunnen ervoor zorgen dat werknemers langer kunnen en willen doorwerken. Wanneer werkgevers hun werknemers goed faciliteren in de zoektocht naar hun eigen werkwensen, ligt duurzame inzetbaarheid binnen

Verpakking: noodzakelijk kwaad of duurzaam effectief?

Iedere seconde verpakt en distribueert de industrie wereldwijd 100.000 producten en pakt ergens in de wereld een eindgebruiker een van die producten uit. Voor Europa ligt de schatting op 25.000 producten per seconde. De markt vraagt, het bedrijfsleven draait. Wat na gebruik rest is een lege verpakking. En die in de discussie over duurzaamheid vaak in de hoek zit waar de verbale klappen vallen. Vooral plastic (kunststof) moet het –

Innovatie dankzij samenwerking ketenpartners

In tegenstelling tot multinationals moeten mkb-plus bedrijven vaak met gestandaardiseerde oplossingen werken. Voor hen is het veelal te duur en te risicovol om unieke oplossingen in packaging vraagstukken te ontwikkelen. Door slimme samenwerkingsverbanden is het echter mogelijk sneller, makkelijker en betaalbaarder nieuwe oplossingen te creëren waardoor ook deze bedrijven concurrentievoorsprong kunnen realiseren. Dit kan worden gerealiseerd door kennis van verschillende disciplines te bundelen. Als het gaat om het innoveren van

Duurzaam ondernemen begint van binnenuit

Door de voortdurende klimaatverandering, afnemende hoeveelheid grondstoffen, toenemende armoede en ongelijke verdeling van welvaart wordt steeds duidelijker dat het huidige economische systeem niet (langer) houdbaar is. Een overstap naar een duurzame economie lijkt cruciaal. Wat is een duurzame economie? Een duurzame economie is een economie die groeit met respect voor mens, milieu en maatschappij. Marga Hoek, voormalig CEO van De Groene Zaak, legt uit dat teneinde de wereld leefbaar te

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'