Sinds de start in 1994 heeft SGS Search een belangrijke bijdrage geleverd aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Met Tom Coenen als een van de eerste WELL Accredited Professionals in Nederland, is er nu een nieuwe focus: gezonde gebouwen. Dat is geen reden om duurzaamheid te vergeten, een gezond gebouw is per definitie ook een duurzaam gebouw.

Behalve met dienstverlening op het gebied van asbest is Search in Nederland groot geworden met onder andere duurzaamheidsadvies en -certificering en due diligence bij aan- en verkoop van vastgoed. Het ingenieurs- en adviesbureau werd in 2014 overgenomen door SGS en sindsdien is er letterlijk en figuurlijk een wereld opengegaan, verzekert Steven Traast, Director built environment. “De vastgoedwereld waarin wij actief zijn wordt sowieso steeds internationaler, dus we opereerden al steeds meer in binnen- én buitenland. Als onderdeel van SGS, dat met 93.000 medewerkers over de hele wereld actief is, beschikken we sinds de overname over een enorm internationaal netwerk. Dat stelt ons in staat onze groeiambities ook in het buitenland waar te maken.”

Wat is de link tussen duurzaamheid en gezondheid in de gebouwde omgeving?

Traast: “Terwijl in Nederland de focus in de gebouwde omgeving nog vooral op duurzaamheid ligt, ontstaat er wereldwijd steeds meer aandacht voor gezondheid. Begrijpelijk, als je kijkt naar het belang en de waarde van het menselijk kapitaal binnen een bedrijf. We letten massaal op onze voeding en beweging, maar gek genoeg accepteren we ook dat we soms 90 procent van de dag doorbrengen in gebouwen met een slecht binnenklimaat. Natuurlijk blijft duurzaamheid belangrijk. Maar een gezond gebouw is per definitie ook duurzaam. Mensen die er werken presteren beter en zijn minder vaak ziek.”

Tom Coenen en Steven Traast

Tom Coenen en Steven Traast (Foto: Marcel Krijger)

Wacht even, niet zo snel: bestaat er een verband tussen de gezondheid van een gebouw en de gezondheid en de productiviteit van de werknemers?

“Ja, Harvard University heeft daar onderzoek naar gedaan”, legt Tom Coenen uit. Hij is projectmanager bij SGS Search en mag zich na een intensieve training WELL Accredited Professional noemen. “Mensen die in een gezond gebouw werken, scoren veel beter op cognitieve vaardigheden en hebben veel minder last van sick building syndrome-symptomen dan mensen in een minder gezond gebouw.”

Traast: “Wereldwijd gaan jaarlijks zeven miljoen mensen vroegtijdig dood door luchtvervuiling. Dat geeft aan hoe belangrijk gezonde lucht is, zowel buiten als binnen. Licht, nog zoiets: onvoldoende of verkeerde verlichting overdag kan een verschuiving binnen het dag- en nachtritme veroorzaken, met slapeloosheid tot gevolg.”

Coenen: “Dat Harvard University onderzoek heeft gedaan naar gezonde gebouwen is geen toeval. In de Verenigde Staten zijn al diverse gebouwen WELLgecertificeerd, in Nederland nog geen één. Dat hier nog maar tien WELL Accredited Professionals actief zijn, geeft ook aan dat de ontwikkeling hier nog in de kinderschoenen staat.”

Vreemd. Hebben we ons met z’n allen blindgestaard op duurzaamheid?

Traast: “Nee, duurzaamheid is een belangrijk thema bij het verbeteren van vastgoed. Voor eigenaren is het een manier om geld te blijven verdienen, want gebruikers vragen om duurzame kantoren. Er is in Nederland nog een flinke verduurzamingsslag te maken. Tegelijkertijd zien we dat bij koplopers het optimum op een gegeven moment is bereikt, met circulaire gebouwen die zelf energie produceren. Gezondheid is een thema om je als gebouweigenaar nu echt mee te onderscheiden.”

Coenen: “Bovendien zijn de personeelskosten binnen iedere bedrijfsvoering veel hoger dan de energiekosten. Door een gezond gebouw te huren, kun je dus serieus kosten besparen. Probleem was voorheen dat de effecten moeilijk te meten waren. Met behulp van de WELLmethodiek kunnen wij de gezondheid van het binnenklimaat kwantificeren, doelstellingen meetbaar maken en komen tot een aantoonbaar gezonder gebouw met een verhoogde productiviteit en lager ziekteverzuim als gevolg.”

Wat is WELL?
WELL is een internationaal keurmerk voor het meten, certificeren en monitoren van de gebouwde omgeving en het effect ervan op de gezondheid van mensen. WELL is uitgegeven door het International WELL Building Institute (IWBI) en ligt in het verlengde van BREEAM.

Voor wie is WELL-certificering interessant: eigenaren of gebruikers van gebouwen?

Traast: “Voor allebei. Net als bij BREEAM verwachten we dat gebruikers ernaar zullen gaan vragen. Zij plukken de vruchten van een gezond gebouw, in de vorm van een lager ziekteverzuim en een hogere productiviteit. Bovendien wordt een gezond gebouw een USP voor een werkgever, waarmee hij zich richting werknemers kan onderscheiden op een krappe arbeidsmarkt. In een kantorenmarkt met meer aanbod dan vraag, wordt een gezond gebouw voor de eigenaar op vergelijkbare wijze een thema om zich te onderscheiden. WELLcertificering voegt waarde toe aan een gebouw, zo simpel is het. Met de kanttekening dat het vooral interessant is voor beleggers en eigenaren die voor de lange termijn gaan.”

Stel ik ben eigenaar van een leegstaand kantoor dat ik maar niet verhuurd krijg. Is WELL-certificering dan een oplossing?

Coenen: “Absoluut, maar de wil om te investeren moet er wel zijn. WELLcertificering is een zeer intensief traject. Er wordt getoetst op honderd wetenschappelijk onderbouwde eigenschappen, waarvan er 41 verplicht zijn. Alleen de minimale luchtkwaliteitseisen zijn al bijzonder streng. De insteek voor een kantoor in de middle of nowhere is bijvoorbeeld compleet anders dan voor een kantoor aan de A10. WELL gaat ver: er gelden strenge regels voor de uitstoot van vluchtige stoffen van meubels en interieurafwerkingen. Ook moet worden voorkomen dat het gebouw wordt vervuild tijdens verbouwingen, bij het schoonmaken of via ‘fouten’ in de klimaatsystemen. En dan heb ik het alleen nog maar over de basiscertificering WELL Silver; voor WELL Gold en WELL Platinum ligt de lat nog veel hoger.”

Wordt WELL hét nieuwe onmisbare keurmerk?

Coenen: “Wij geloven in de kracht van gezonde gebouwen en zijn enthousiast over de WELL-methodiek, als instrument om het verschil te maken. Behalve harde elementen, bevat WELL ook zachte elementen op het gebied van voeding en beweging. Neem het bedrijfsrestaurant: als de producten zijn voorzien van informatie over voedingswaarden en allergieën levert dat punten op. Net als het terugdringen van suiker in producten en aanbieden van groente en fruit.”

Traast: “Beweging, nog zoiets. Dat bewegen gezond is snapt iedereen, maar het is ook wetenschappelijk onderbouwd: onvoldoende beweging kan de kansen op een beroerte met 20 tot 30 procent verhogen. In de WELL-systematiek levert het dan ook punten op als de trappen in een gebouw niet zijn weggewerkt achter de liften, maar prominent aanwezig zijn in de hal. Dat stimuleert werknemers en bezoekers om de trap te nemen.”

Coenen: “Als het aan ons ligt wordt WELL Silver in de toekomst gezien als een minimale standaard voor gezonde gebouwen. Dat er werk aan de winkel is, is duidelijk: er wordt nu in gebouwen gewerkt die zelfs dit minimum nooit gaan bereiken…”

Meer informatie
SGS Search inspecteert, analyseert en adviseert de gebouwde omgeving. Met onderzoek naar de feiten, praktisch en haalbaar advies en projectmanagement in de uitvoering.
Meer informatie over WELL?
www.sgssearch.nl/WELL
info@sgssearch.nl
088 – 214 66 00