Werknemers die een oneerlijke behandeling ervaren, lopen een hoger risico om ziek te worden. Dat hebben onderzoekers van de University of East Anglia (UEA) en Stockholm University vastgesteld.

Rechtvaardigheid op de werkvloer

Ziekteverzuim is een belangrijk gezondheidsprobleem voor organisaties, en de werkomgeving speelt daar een belangrijke rol in. Het spreekt natuurlijk voor zich dat een te koud kantoor niet goed is voor de gezondheid van de werknemers, maar niet-fysieke factoren leveren ook een bijdrage. Er is bijvoorbeeld al eerder aangetoond dat werknemers met weinig verantwoordelijkheden en vrijheid zich vaker ziek melden.

Een relatief nieuwe indicator voor de gezondheid van werknemers is hun perceptie van rechtvaardigheid op de werkvloer. Het onderzoek, dat gepubliceerd is in de BMC Public Health, richtte zich hoofdzakelijk op de manier waarop managers met werknemers omgaan.

Oneerlijke behandeling

Een rechtvaardige behandeling in een organisatie omvat distributieve, procedurele, informationele en interpersoonlijke rechtvaardigheid. Met distributieve rechtvaardigheid wordt een eerlijke verdeling van arbeidsvoorwaarden bedoeld. Procedurele rechtvaardigheid gaat over de juiste uitvoering van processen, werknemers met dezelfde functie moeten bijvoorbeeld ook dezelfde kwaliteitscontroles ondergaan.

Informationele rechtvaardigheid betekent dat informatie gelijkmatig verspreid moet worden, het is bijvoorbeeld oneerlijk als één werknemer eerder op de hoogte is van doorgroeimogelijkheden dan zijn collega’s. En interpersoonlijke rechtvaardigheid houdt in dat er een respectvolle omgang tussen de mensen binnen een organisatie moet zijn.

Verband met ziekteverzuim

Aan de hand van de gegevens van meer dan 19.000 werknemers in Zweden, toonden de onderzoekers het verband aan tussen een oneerlijke behandeling en frequent en lang ziekteverzuim. Ze namen vooral informationele en interpersoonlijke rechtvaardigheid onder de loep, maar onderzochten ook of onzekerheid op de werkvloer van invloed was op ziekteverzuim.

Het team ontdekte dat een lagere mate van rechtvaardigheid resulteerde in zowel meer als langere periodes van ziekteverzuim. Dit was onafhankelijk van factoren als werkonzekerheid, leeftijd, gender, sociaaleconomische positie of burgerlijke staat. Maar werkonzekerheid zelf leverde ook een hoger risico op voor lang en frequent ziekteverzuim.

Ziekteverzuim verminderen

“Onze resultaten onderstrepen het belang van een rechtvaardige behandeling van werknemers,” zegt onderzoeker dr. Constanze Eib, docent organisatiegedrag aan de Norwick Business School (onderdeel van UEA). “Onafhankelijk van de werkzekerheid is het noodzakelijk om het personeel gezond te houden en ziekteverzuim te minimaliseren.”

Hoofdonderzoeker dr. Constanze Leineweber van het Stress Research Institute (onderdeel van Stockholm University) wijst organisaties op de mogelijkheden om hun beleid te verbeteren. “Een rechtvaardige behandeling is net als werkzekerheid makkelijk te realiseren. Organisaties hebben namelijk veel controle over beide factoren. Onze resultaten suggereren dat investeren in een rechtvaardig beleid en werkzekerheid zeer voordelig kan zijn om ziekteverzuim te verminderen.”