Bedrijven en organisaties moeten goed nadenken over hun strategic security. Juist nu. Vrijheid is gewenst, we willen graag een open werkomgeving, maar dan moet de beveiliging goed zijn geregeld. Door het nieuwe werken is personeel op verschillende tijdstippen, gedurende misschien wel 24 uur per dag, zeven dagen per week, in het gebouw. Dan is het zaak daar de autorisatie om het pand of object te kunnen betreden op af te stemmen.

Ontwikkeling fundamentele technologieën van strategic security

Het TU Delft Safety & Security Institute ontwikkelt fundamentele technologieën en modellen voor safety & security in het privédomein, het publieke domein en de beweging tussen deze twee domeinen. “Safety heeft betrekking op het niet-intentioneel falen. Zoals een buschauffeur die in slaap valt. Dat was hij ongetwijfeld niet van plan toen hij achter het stuur ging zitten”, legt Pieter van Gelder, hoogleraar Safety Science uit. Security daarentegen heeft betrekking op het bewust schade aanrichten voor eigen gewin. Denk aan criminaliteit, fraude en terrorisme. Vooral terrorisme is momenteel een hot item.

De noodzaak van strategic security

De aanslagen op luchthaven Zaventum in Brussel liggen vers in het geheugen. Hoe hadden die voorkomen kunnen worden? Erik Mastenbroek, expert op het gebied van innovatieve sluittechnieken en digitale toegangssystemen, vindt dat lastig te beantwoorden. “Het is belangrijk dat organisaties en technologieën samenwerken om data uit te wisselen. Zodat je weet wie je vijand is.” Dat kan een terrorist zijn maar ook een dief. Digitale oplossing helpen ons hier steeds beter tegen op te treden. Er zijn camera’s die gezichten herkennen. Onder meer het Kyocera Stadion van ADO Den Haag maakt daar gebruik van. Zo worden ongewenste personen direct gedetermineerd. Van Gelder voegt toe dat op Schiphol vijfduizend camera’s hangen die zijn uitgerust met software om gezichten te herkennen. Van alle passagiers worden de camerabeelden gecheckt en als degene voorkomt in een database wordt hij beter gecheckt en in de gaten gehouden bij de douane.

Een ontwikkeling die niet door iedereen wordt toegejuicht; het kan immers een inbreuk op de privacy zijn vooral als de database, ook van onschuldige mensen, op straat zou komen te liggen. Van Gelder: “Mensen verwachten enerzijds steeds meer van de overheid op het gebied van veiligheid en beveiliging. Anderzijds willen ze privacy houden en hun bewegingsvrijheid niet laten inperken.”

Digitale sluitsystemen onderdeel van strategic security

Bedrijven kunnen nog een flinke slag maken op het gebied van beveiliging. Om zowel het werkgemak als de veiligheid te waarborgen is het nog beter om fysiek te beveiliging. Zo kun je alle sluitmedia, zoals sleutels en transponderkaarten, vanaf één punt samen organiseren en beheren, vertelt Mastenbroek. Dat het toepassen van digitale sluitsystemen in Europa groeit is logisch. Organisaties wensen zelf de controle en vrijheid van toegang. Middels internetbased managementsoftware kan men makkelijk en direct autorisaties wijzigen. Mensen die toegang tot het gebouw en bepaalde ruimtes hebben, bezitten een transponder. En mocht deze onverhoopt verdwijnen, dan kan de toegang van die transponder eenvoudig worden geweigerd, zonder nieuwe cilinders aan te schaffen. “Men vervangt steeds vaker in een handomdraai mechanische sluitsystemen voor digitale cilinders of beslag. De programmering is high secure en eenvoudig: data on card of draadloos online via IP”, aldus Mastenbroek.