De ontwikkelingen op digitaliseringsgebied gaan snel en de burger verwacht van gemeenten en andere overheidsinstanties dat deze steeds meer diensten digitaal gaan aanbieden. De rijksoverheid heeft echter geen uitgesproken visie ontwikkeld voor deze digitale transformatie. Gemeenten kunnen hun eigen plan trekken en daarbij treden onderling grote verschillen op, constateren Daniel Perrier en Michel van Teijlingen van softwarespecialist COMPAREX.

Wat houdt die digitale transformatie in?

Perrier: “Opvallend is dat er geen kant-en-klare definitie bestaat. Je ziet dan ook dat veel overheidsinstellingen moeite hebben om duidelijk te krijgen wat die transformatie voor hen betekent. Ondertussen vraagt de samenleving steeds meer van de overheid, denk aan digitale selfservice portalen, DigiD en het beschikbaar stellen van data aan burgers en bedrijven. Sommige gemeenten pakken de digitale uitdagingen gezamenlijk op en zijn al een eind op weg, maar anderen zitten echt nog op het niveau van het digitaliseren van gegevens. Overheden hebben moeite om uit hun oude structuren te breken en dat houdt vernieuwing soms tegen. Een mooi voorbeeld in overheidsland is Estland, een relatief jong land dat die last niet heeft. Vanaf dag één hebben ze alles digitaal goed afgevangen. Elke wereldburger kan daar een bankrekening openen of een bedrijf starten, zonder dat je daar fysiek aanwezig hoeft te zijn.”

Michel van Teijlingen

Michel van Teijlingen

Wat is er nodig voor een digitale transformatie?

Perrier: “Wij hanteren de filosofie dat deze steunt op de drie pijlers strategie, technologie en cultuur. De technologie is sinds enkele jaren geen probleem meer, daarmee kunnen we elk probleem oplossen. Organisaties zijn echter vaak nog niet klaar om anders te gaan denken, vandaar dat ze op strategisch en cultureel gebied nog tegen zaken aanlopen. Een valkuil is dat organisaties het probleem vanuit de techniek benaderen. Ze investeren daarom wel vaak in kennis en technologie, maar hebben minder oog om die binnengehaalde mensen in te bedden in hun cultuur en strategie.”

 
 

Van Teijlingen: “Overheden moeten aanbesteden als ze boven een bepaald bedrag gaan aankopen. Een positieve ontwikkeling daarbij is dat overheidsorganisaties in het verleden erg gefocust waren op bekende producten of merknamen, maar dat ze nu veel meer de functionaliteit voorop stellen van wat ze willen aanschaffen.”

Wat biedt de markt aan?

Van Teijlingen: “Waar grote organisaties voorheen alleen maar hun eigen producten aan de man probeerden te brengen, hebben ze nu steeds vaker oog voor oplossingen waar de markt echt op zit te wachten. Ook wij werken samen met strategische partners om de klant te ontzorgen op andere terreinen en om wendbaar te blijven in de snel transformerende markt. We bieden bijvoorbeeld een gezamenlijk kennisplatform aan; de klanten maakt het niet meer uit van wie dat platform is. We praten dus niet alleen meer over de transactie maar ook over de adoptie, het daadwerkelijke gebruik van de applicaties.”

Wat betekent dat voor jullie?

Perrier: “Van een traditionele reseller van software zijn we uitgegroeid tot een serviceprovider, die zowel software als applicaties levert én aanverwante diensten aanbiedt, zoals trainingen en inspiratiesessies én helpt bij het ontwikkelen van een passende strategie. Hierin heeft COMPAREX de afgelopen periode flink geïnvesteerd. We willen klanten helpen met het technologie- en strategiedeel en indirect, via partners, ook met het cultuurgedeelte. Door beide te doen, is het mogelijk om echt te transformeren.”

Meer informatie
www.comparex.nl
info@comparex.nl
020 2586 800