Datacenters vormen het fundament van de digitale infrastructuur en daarmee de hoeksteen van de volledige economie. “Zonder datacenters zou de digitale economie stilvallen, wat in de praktijk inhoudt dat de volledige economie zou stilvallen”, stelt Gerben van der Veen, managing director van Dataplace.

Gerben van der Veen

Gerben van der Veen

Welke rol speelt digitalisering in de Nederlandse economie?

“De reguliere economie kan niet meer zonder de digitale economie. Denk aan het betalingsverkeer, ziekenhuizen, gemeentehuizen, het bedienen van sluizen en bruggen, en meer. Al die zaken zijn afhankelijk van de gegevens die in de vorm van data zijn opgeslagen, dus wanneer men daar geen toegang meer toe heeft, ondervindt de economie daar enorm veel schade van.”

Is men zich hier voldoende van bewust?

“Nee, er is te weinig bewustzijn over de cruciale rol van data, zeker bij de overheid. Zaken zoals Schiphol en de havenindustrie staan hoger op het prioriteitenlijstje dan de digitale infrastructuur. Gelukkig krijgt die wel steeds meer aandacht, bijvoorbeeld in de vorm van berichtgeving omtrent de stroomtekorten in Amsterdam waardoor de digitale infrastructuur daar niet meer verder kan groeien. Die aandacht is ook noodzakelijk, want dat is een erg bedreigende situatie.”
 
 
 

Hoe kunnen storingen en calamiteiten zoveel mogelijk voorkomen worden?

“Bij het beheren van een datacenter is het doel om deze op ieder moment beschikbaar te houden. Dat betekent dat men ieder risico op uitval van installaties zo veel mogelijk wil minimaliseren. Dit gebeurt bijvoorbeeld door te zorgen voor voldoende koeling in serverkasten, zodat deze niet oververhit raken waardoor de apparatuur van een klant niet uitvalt. Daarnaast moeten zowel de apparatuur van een klant als de installaties van het datacenter goed onderhouden worden en dienen deze geregeld getest te worden om onverwachte uitval te voorkomen. Ook een continue dubbel uitgevoerde stroomvoorziening alsmede een gegarandeerde en snelle verbinding met het internet zijn taken die bij datacenterbeheerders liggen om bedrijven en individuen ervan te kunnen verzekeren dat ze altijd toegang hebben tot hun data.”

Bestaat er verschil tussen de kwaliteit van datacenters?

“Ja, er zijn bijvoorbeeld verschillende classificaties die het beschikbaarheidsniveau van een datacenter aangeven. Deze lopen van Tier I tot en met Tier IV. In Nederland zijn de meeste datacenters Tier III-geclassificeerd, wat inhoudt dat een datacenter 99,982 procent per jaar beschikbaar is. Die classificatie zegt echter niet alles, omdat het een momentopname betreft. Hoewel die classificatie uiteraard belangrijk is, heb je niets aan goede installaties wanneer je hier niet goed mee omgaat bij het dagelijks runnen van een datacenter.”

Hoe gaan jullie te werk?

“Dataplace beschikt momenteel over vier Tier III-geclassificeerde datacenters op verschillende locaties in Nederland. Dankzij de geografische afstanden tussen de datacenters kunnen we klanten extra veiligheid bieden doordat zij hun data op twee verschillende locaties kunnen opslaan. Mocht een van de locaties uitvallen tijdens een calamiteit, dan houdt de andere locatie de data beschikbaar. Zo hebben wij met al onze datacenters sinds de dag van opening een beschikbaarheid van 100 procent weten te behalen. Dat lukt ook door onze processen zo in te richten dat deze op het gebied van bijvoorbeeld informatiebeveiliging, energie- en milieumanagement optimaal draaien. Dit heeft geresulteerd in diverse certificeringen die dit ook constant vereisen. Daarnaast gaan wij een stapje verder doordat wij diverse processen volledig hebben geautomatiseerd in onze datacenters. Dit maakt het mogelijk dat onze klanten heel veel zaken zelf kunnen regelen zonder onze tussenkomst. Tot slot testen we onze volledige installaties in elk datacenter elke maand, zodat we er zeker van zijn dat alles werkt. Dit alles heeft ertoe geleid dat we onze klanten al zes jaar lang betrouwbare datacenterdiensten leveren en zijn uitgegroeid tot een landelijke speler.”

Meer informatie
www.dataplace.eu
088 32 827 52
info@dataplace.eu