Internationaal gezien doet Nederland het goed op het gebied van digitalisering. Wel valt er binnen de overheid zelf nog winst te behalen. Standaardisering, snellere wetgeving en het bewust omgaan met de opslag van data kunnen daaraan bijdragen, stelt Patrick Keulen, manager smart digital operations bij ENGIE Services Nederland.

Wat is de stand van zaken op het gebied van digitalisering in Nederland?

“Dat verschilt. Niet alleen tussen verschillende sectoren, maar bijvoorbeeld ook binnen de overheid zelf. Lokale takken van hulpdiensten zoals brandweer en politie gaan ieder anders om met digitalisering. Er zit niet echt een lijn in, omdat er te weinig centrale kennisdeling plaatsvindt. Iedere organisatie maakt gebruik van veel adviseurs die gedetailleerde adviezen omtrent digitalisering op elkaar stapelen. Dat leidt tot specifieke en unieke vragen naar digitale systemen en diensten. En hoewel iedereen een eigen bedrijfsvoering heeft, voeren gemeenten uiteindelijk allemaal dezelfde processen uit, waarbij negen van de tien stappen identiek zullen zijn. Waarom hebben ze dan toch andere eisen en wensen voor digitale systemen? Wat er nodig is, is meer standaardisering waarbij men gebruik kan maken van de resultaten van elkaars investeringen.”

Naast de eigen digitalisering heeft de overheid ook een rol als facilitator van de digitale economie. Gebeurt dat voldoende?

“Er klinken geluiden dat de overheid niet genoeg doet, maar dat is relatief. Aan de ene kant is het waar dat wetgeving en beleid in Nederland achterblijven bij de snelheid waarmee techniek zich ontwikkelt. Ik begrijp dat er geen enkel gat meer in nieuwe wetgeving mag zitten voordat deze van kracht wordt, maar onze economie en de wereld van techniek werken niet zo. Wetten moeten sneller aan te passen zijn; iets waar de centrale overheid een rol in kan spelen. Aan de andere kant zie je dat dat de digitale infrastructuur in andere landen minder goed geregeld is dan hier, waardoor de groei van de digitale economie eerder wordt afgeremd. Wat dat betreft is Nederland een van de koplopers.”

Bij het behalen en behouden van die koppositie is dataopslag cruciaal. Kunt u dit toelichten?

“Digitalisering houdt in feite in dat er steeds meer informatie wordt gedeeld, verbonden en gemeten via toepassingen zoals de cloud en het Internet of Things. Al die data moet je ergens kwijt en dat kan het beste in een datacenter waar je het veilig en decentraal kan opslaan. Daarbij moet men wel bewust omgaan met de vraag welke informatie men nodig heeft en wat men wil opslaan. Zo heeft elk huis straks een slimme meter. Met die data kun je heel veel, zowel positief als negatief. Er komt dus een grote verantwoordelijkheid bij kijken.”

Wat kunnen jullie hierin betekenen?

“ENGIE biedt klanten betrouwbare datacenters waar zowel het digitale netwerk als de fysieke veiligheid gegarandeerd wordt op het niveau van banken en defensie. Het housen, hosten, beheren en ontwerpen van high end security-netwerken, dat is onze core business. Bij ENGIE komen industriële en IT-netwerken samen. Bovendien dragen we als bedrijf bij al onze diensten de mvo (maatschappelijk verantwoord ondernemen) -gedachte uit onder het motto van de drie d’s: decarbonisation, decentralisation en digitalisation. Zo krijgen klanten bijvoorbeeld korting op het energietarief wanneer de temperatuur in een datacenter omhoog mag, waardoor we minder koelen en dus energiezuiniger functioneren.”

Meer informatie
patrick.keulen@engie.com
088 484539