De Digitale Agenda 2020 adviseert gemeenten hoe zij hun informatievoorziening in de komende jaren het beste kunnen digitaliseren. Een belangrijk aandachtspunt is het voorkomen van identiteitsfraude. “Ambtenaren van de afdeling Burgerzaken, in de bijna vierhonderd gemeenten die Nederland telt, moeten de gegevens van burgers op een efficiënte manier kunnen verwerken en controleren”, zegt Chino KlaverweideLorteije, Marketing & Sales Director van ORIBI id-solutions.

Wat is identiteitsfraude?

“Identiteitsfraude betekent dat iemand anders gebruikmaakt van jouw persoonsgegevens. Dit gebeurt vaak met een kopie van je identiteitsbewijs. Zo kan iemand op jouw naam bijvoorbeeld een lening aanvragen of een telefoonabonnement afsluiten. Het gevolg is dat je rekeningen ontvangt voor zaken die je niet hebt gekocht. Uitkeringsfraude, oplichting en verduistering zijn vaak een gevolg van identiteitsfraude. Relatief nieuw is de look-a-like-fraude, die inmiddels 50 procent van alle identiteitsfraudes vormt. Iemand gebruikt een authentiek reisdocument van een ander met wie hij of zij uiterlijke gelijkenis vertoont.”

Chino Klaverweide-Lorteije

Chino Klaverweide-Lorteije

Welke rol spelen ambtenaren bij het aanvragen van identiteitsbewijzen?

“Ambtenaren hebben in de visie van minister Plasterk een poortwachtersfunctie. Zij moeten de identiteit verifiëren als het gaat om de inschrijving in de Basis Registratie Personen (BRP). Ze spelen dus een sleutelrol bij het vaststellen van wie er aan de balie staat.”
 

Hoe doen zij dat?

“Als een gemeente nog geen gebruikmaakt van technologische hulpmiddelen is het de beoordelingsvaardigheid van de ambtenaar die de doorslag geeft. Om identiteitsfraude te voorkomen kunnen medewerkers van Burgerzaken cursussen volgen. Hoe herken ik echtheidskenmerken? Hoe gedraagt de persoon zich aan de balie? Je stelt specifieke vragen. Je doet eventueel een brondocumentonderzoek, waarbij je kijkt naar paspoorten, geboorteaktes en dergelijke.”
 

Identiteit en privacy zijn een maatschappelijk en gevoelig thema…

“En terecht. Maar je moet niet vergeten dat het controleren van een identiteit geen doel op zich is. Het is een middel om een belangrijk doel te bereiken. Een identiteit wordt namelijk vastgesteld en gecontroleerd met een reden: het verlenen van toegang, het uitlenen van personeel, het inschrijven van een burger, het aanvragen van een formulier of het aangaan van een contract. In de 19e eeuw was het voldoende te zeggen wie je bent. In de 20e eeuw was het enkel nodig te laten zien wie je bent. In de 21e eeuw moet je bewijzen wie je bent…”

Hoe zijn jullie betrokken bij het tegengaan van identiteitsfraude?

“Wij hebben voor de overheid en voor het bedrijfsleven een goed hulpmiddel ontwikkeld. Voor de overheid is dat idburger. Hiermee kan een gemeente snel en eenvoudig de identiteit van de burger controleren. De oplossing bestaat uit gebruikersvriendelijke software gecombineerd met een documentreader.

Onze id-oplossingen kunnen alle paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen, ongeacht het land van uitgifte, uitlezen en controleren op echtheid. Ook gezichtsvergelijking is mogelijk. Met behulp van een camera wordt direct vastgesteld of de aanbieder van het identiteitsbewijs overeenkomt met de pasfoto op het aangeboden document.”

In hoeverre kan de overheid met jullie technologie identiteitsfraude voorkomen?

“Geen enkel systeem is waterdicht. De inmiddels honderd gemeenten die ermee werken zijn er zeer tevreden over. ‘We zijn scherper geworden’, horen we bijvoorbeeld. Er wordt efficiënter gewerkt, de bewustwording van identiteitsfraude is vergroot en er is een eenduidig proces.”

Meer informatie
Uit het onderzoek ‘Omvang van identiteitsfraude & maatschappelijke schade in Nederland’ (2011) blijkt dat circa 5,6% van de bevolking te maken heeft gehad met identiteitsfraude en dat 60% van deze groep financiële schade hiervan heeft ondervonden. Het schadebedrag ligt tussen de 350 en 420 miljoen euro (gemeten in 2011).

www.oribi.nl
31 (0)13 52 11 256
Bedrijfsweg 15
5061 JX Oisterwijk