Er is geen twijfel over mogelijk dat Artificial Intelligence een steeds grotere rol gaat spelen in de industrie en het bedrijfsleven. Moderne auto’s, drones en smartphones maken al gebruik van AI, en dit roept natuurlijk de vraag op hoe deze technologische ontwikkeling verder omarmd kan worden.

Artificial Intelligence in het bedrijfsleven

Het wetenschapsgebied van AI is gefocust op het ontwikkelen van digitale systemen. Deze systemen ontwikkelen bepaalde procedures op basis van herkenbare patronen. Dit moet de weg banen voor een AI-systeem dat deze procedures geheel autonoom uitvoert, test en verbetert. Zo wordt dus eigenlijk de hersenwerking digitaal nagebootst, en dit einddoel komt steeds dichterbij.

De Amerikaanse IT-multinational IBM heeft bijvoorbeeld de supercomputer Watson ontwikkeld. Deze autodidactische computer kan spreektaal interpreteren, databases doorspitten, vragen beantwoorden en zichzelf evalueren. Dit bouwt voort op conventionele AI en biedt enorm veel potentieel voor bedrijven en organisaties in de digitale branche. Wat zijn dus 3 commerciële toepassingen van AI?

1. Het benutten van onaangeboorde databronnen

In plaats van het doorspitten van databases kan AI ook ingezet worden om data te verzamelen in de agrarische sector. Dat blijkt wel uit het voorbeeld van CAMP3, een Amerikaans bedrijf dat software levert voor draadloze sensornetwerken. Hiermee kunnen boeren plantenziekten en plagen opsporen.

Om dit voor elkaar te krijgen ontwikkelde het bedrijf een AI-systeem dat een enorme dataset aan foto’s van gewassen verzamelde. Vervolgens kon het AI-systeem zichzelf trainen om gezonde van ongezonde planten te onderscheiden.

“Met AI weet je nooit voor welke problemen je komt te staan. Dit kan met de bodem te maken hebben of een verandering in de waterbehoefte. Bij het overwegen van nieuwe opties of het maken van voorspellende modellen, valt de data soms gewoon bij ons in de schoot,” zegt oprichter Craig Ganssle.

2. Het herkennen van patronen

TalkIQ is een bedrijf dat AI gebruikt om zakelijke telefoongesprekken om te zetten in tekst. Dit kan gebruikt worden om de behoeften van klanten beter te begrijpen. Als directeur van een eerder bedrijf vroeg Jack Abraham zich af waarom sommige accountmanagers vaker deals maken dan anderen. En toen kwam hij op het idee voor deze innovatieve toepassing van AI.

“Ik bleef me afvragen of het mogelijk was om alles vast te leggen waar onze klanten om vroegen. Om zo de hersenen van het bedrijf te construeren.” Hij besefte ook dat deze informatie voor andere bedrijven ook erg waardevol zou kunnen zijn, en begon met het ontwikkelen van het AI-systeem.

Het grootste probleem was het “mappen” van de data, oftewel het arrangeren van informatie zoals productnamen, eigenschappen en concurrenten. Hiermee wilden ze voorkomen dat nutteloze data meegenomen werd in de resultaten. “Als ons product werkt, is dit de nieuwe manier waarop bedrijven gaan opereren.”

3. Het verbeteren van de klantervaring

Naast het verzamelen van customer data, kan AI ingezet worden om klanten van informatie te voorzien. Een voorbeeld hiervan is de app van Blinker, waarmee gebruikers specificaties van auto’s kunnen opvragen. Bij het uploaden van een foto van de achterkant van de auto herkent het AI-systeem het model. Zo krijgen gebruikers de nodige informatie (zoals de dagwaarde) om via de app te handelen in auto’s.

Het AI-systeem maakt gebruik van TensorFlow en Google Vision API om auto’s te identificeren, en heeft een database van 70.000 foto’s. “Maar wat je ook doet, je verkoopt nog steeds auto’s,” zegt eigenaar Rod Buscher. “Mensen vergeten dat de beruchte ergernissen er nog steeds zijn.”

Om die reden hebben ze de indringende advertenties weggelaten die vaak met de E-commerce geassocieerd worden. “Het uitgangspunt blijft dat je moet weten wat een goede en slechte klantervaring is,” sluit Buscher af.

De grenzen van technologie

Dit geeft precies de grenzen van technologie aan. Geen enkele technologische ontwikkeling kan de toekomst van een bedrijf bepalen, zelfs AI niet. Het gaat om de mens achter de technologie, die vanuit marktperspectief de kansen en uitdagingen ervan begrijpt. Om die reden is het enorm spannend om te zien wat AI ons allemaal kan brengen in de toekomst.