Managers die bij het maken van beslissingen en het uitvoeren van taken uitstelgedrag vertonen, kunnen ervoor zorgen dat hun werknemers minder betrokken zijn. Ook kan het een minachtende houding onder het personeel teweegbrengen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek, geleid door Alison Legood en Allan Lee van de Universiteit van Exeter, dat gepubliceerd is in het Journal of Occupational and Organizational Psychology.

Uitstelgedrag managers

Het internationale onderzoeksteam onderzocht hoe slechte gewoonten van managers invloed uitoefenen op de mentaliteit en productiviteit van hun personeel. Voor de studie verzamelden zij data van 290 werknemers over de impact van het uitstelgedrag van hun managers, waarbij ze keken hoeveel deze managers uitstelden op basis van vragen als ‘mijn manager wacht met het nemen van beslissingen tot het te laat is’.

Op basis van de data kwam het team tot de conclusie dat het uitstellen van managers kan leiden tot abnormaal en ongewenst gedrag op de werkplek. Dit gedrag kan zich uiten in het opnemen van onnodige ziektedagen, en kan uiteindelijk leiden tot woede, frustratie en grof gedrag naar collega’s en het stelen van kantoorbenodigdheden. “We hebben gemerkt dat uitstelgedrag van managers echt schadelijk kan zijn voor hun personeel. Bedrijven moeten actie ondernemen om te zorgen voor betere relaties tussen bazen en werknemers”, legt Lee uit. “Wanneer managers verzaken hun werk te doen, terwijl ze weten dat dit problemen kan veroorzaken voor anderen, zorgt dat voor frustratie bij hun werknemers en een afname van toewijding aan hun werkgever.”

Een goede relatie van belang

Om het probleem te bestrijden, moeten werknemers proberen te achterhalen waarom hun managers uitstelgedrag vertonen, en deelnemen aan elke besluitvorming. Daarnaast kunnen bedrijven trainingen aanbieden om de relatie tussen werknemers en hun managers te verbeteren.

Uit het onderzoek blijkt namelijk dat werknemers minder snel gefrustreerd zijn door uitstelgedrag als ze een goede band hebben met hun manager. Tot slot kan het stimuleren van feedbacksessies, bijvoorbeeld met behulp van 360-graden feedback, managers helpen om meer bewust te worden van hun gedrag, en kan ook het delen van leiderschap het effect van een uitstellende manager verminderen.