Werken in een competitieve sector bevordert vertrouwen onder collega’s, zo blijkt uit een nieuwe studie van de University of British Columbia, Princeton University en Aix-Marseille University, gepubliceerd in Science Advances. De onderzoekers stellen dat sterke concurrentie binnen een sector leidt tot meer sociaal gedrag binnen een bedrijf, zoals delen, samenwerken en het doen van vrijwilligerswerk.

“In competitieve sectoren zullen werkgevers die niet in staat zijn om dergelijk coöperatief gedrag te stimuleren, waarschijnlijk worden overtroffen door de bedrijven die dit wel lukt”, aldus Patrick Francois, coauteur en professor aan de University of British Columbia. “Sociaal gedrag van werknemers maakt hen productiever, wat goed is voor het bedrijf.”

Publieke voorzieningenspel

Het fenomeen was eerst geïdentificeerd op basis van data uit verschillende productiesectoren. Het onderzoeksteam besloot vervolgens om deze data te reproduceren in een gecontroleerde omgeving, middels het ‘publieke voorzieningenspel’. Met dit spel moeten deelnemers een keuze maken tussen een financiële bijdrage leveren aan een gezamenlijk zwembad of hun geld voor zichzelf houden.

Als onderdeel van het onderzoek, speelden de deelnemers tweemaal het spel; één keer de traditionele versie en één keer een competitievere versie, waarbij het verschil in competitie van de verschillende sectoren werd nagebootst.

Twee testen

Bij het traditionele spel werden de deelnemers anoniem gekoppeld aan verschillende partners gedurende meerdere ronden, en kregen ze 10 euro per ronde om mee te spelen. In elke ronde konden beide partijen beslissen hoeveel zij van die 10 euro wilden bijdragen aan het gezamenlijke zwembad, dat henzelf en hun partner gelijkwaardig ten goede zou komen. Wanneer de spelers bijdroegen aan het gezamenlijke zwembad, steeg het bedrag voor het zwembad met 1,5 keer. Als gevolg hiervan was de beste strategie om niets bij te dragen. Als gevolg hiervan namen de bijdragen van de spelers af naarmate het spel vorderde, tot het punt dat men niets meer bijdroeg, ook wel het Nash-evenwicht genoemd.

Bij het competitievere spel hing het gezamenlijke zwembad niet alleen af van de bijdragen van de partners, maar ook van hun bedrag ten opzichte van het bedrag van een willekeurig toegewezen vergelijkingsgroep. Was hun bedrag gelijk of meer dan dat van de vergelijkingsgroep, kregen zij een aandeel in het zwembad. Zo niet, dan kregen ze niets. Ondanks dat dit het spel riskanter maakten, zagen de onderzoekers dat de competitie ervoor zorgden dat de bijdragen voor het zwembad in alle ronden hoger waren, zonder dat een afname zichtbaar was. Dit was, volgens de deelnemers, het gevolg van een hoger niveau van vertrouwen.

Concurrentie leidt tot sociaal gedrag

Op basis van deze data concludeerden de onderzoekers dat de competitievere versie van het spel zorgde voor meer sociaal gedrag en een toename in vertrouwen. Dit kwam overeen met de eerdere gegevens. Ondanks dat de oorsprong van sociaal gedrag nog niet goed begrepen is, zien de onderzoekers concurrentie tussen bedrijven als een potentiele factor om culturele evolutie teweeg te brengen.