Twee onderzoekers van de University of Texas hebben na bijna 20 jaar opnieuw de impact van seksuele intimidatie op de werkvloer onderzocht. En hoewel het aantal klachten sindsdien met 28 procent is verminderd, is er nog steeds een lange weg te gaan.

James Campbell Quick publiceerde al in 1998 een onderzoeksrapport over het fenomeen in de Journal of Occupational Health Psychology. Samen met Ann McFadyen, universitair docent strategisch management, heropende hij het onderzoek eerder dit jaar. Een zeer relevant onderzoek in een periode die gekenmerkt wordt door seksuele intimidatie in de entertainmentindustrie.

Seksuele intimidatie in het bedrijfsleven

“Onze revisie van het onderzoek suggereert dat seksuele intimidatie een voortdurend probleem is in het bedrijfsleven,” zegt Quick. “Hebben we vooruitgang geboekt? Op sommige vlakken wel maar het probleem is veranderd en complexer geworden. De redenen hiervoor hebben we in de huidige data kunnen vinden.”

De maatschappij en het bedrijfsleven blijven worstelen met de definitie van seksuele intimidatie. En dit maakt het moeilijker om er effectieve strategieën tegen te ontwikkelen. Daarnaast is het bedrijfsleven nu ook continu aan veranderingen onderhevig.

Gevolgen van seksuele intimidatie

“Seksuele intimidatie op de werkvloer is enorm schadelijk, en niet alleen voor de organisaties. Het beïnvloedt het slachtoffer, de dader, omstanders, klanten, leveranciers en andere belanghebbenden,” zegt McFadyen. “Het heeft gevolgen voor de reputaties van mensen, het onderlinge vertrouwen, werkprestaties en lichamelijk welzijn. In sommige gevallen kan het zelfs leiden tot lichamelijk letsel of de dood.”

Volgens McFadyen zijn de recente ontwikkelingen op het gebied van seksuele intimidatie een indicatie van revolutionaire veranderingen op de werkvloer. Veranderingen waar trainingen voor nodig zijn: “Deze trainingen zijn niet alleen voor het bestuur en het management, maar voor alle werknemers, klanten, leveranciers en andere belanghebbenden,” stelt McFadyen. “Succesvolle organisaties kunnen het zich niet veroorloven om de status quo te handhaven.”

De rol van macht

Beiden zijn van mening dat er een sterke behoefte is aan meer inzicht in de rol van macht bij gevallen van seksuele intimidatie. Ze denken dat als het bedrijfsleven hier meer bewust van wordt, er bewakingssystemen kunnen worden ingezet om dit gezondheidsprobleem aan te pakken. Antonio Puente, voorzitter van de American Psychological Association, gebruikte het onderzoek van Quick en McFadyen om deze vraag voor te leggen aan leden van de psychologenvereniging:

“Seksuele intimidatie op de werkvloer is een significant probleem in de arbeidspsychologie. En onderzoek heeft inzicht geboden in de oorzaken en oplossingen van het probleem. Er is echter nog weinig onderzoek gedaan naar de karakteristieken van de daders. Dit maakt het moeilijk om te voorspellen wie zo’n overtreding zou begaan en wanneer het kan plaatsvinden. Wat we wel weten is dat de daders een sociaal geweten missen en zich bezighouden met manipulatief, onvolwassen, onverantwoordelijk en exploiterend gedrag.”

Volgens Puente moeten organisaties proactief zijn in het opstellen van hun beleid tegen seksuele intimidatie, en moeten ze het bewustzijn verhogen onder het personeel. Daarnaast dienen er duidelijkere procedures te komen voor het rapporteren van seksueel ongepast gedrag.

“Er moet ook meer onderzoek gedaan worden naar de antecedenten van seksueel misbruik,” sluit Puente af. “Dit kan managers en werknemers helpen om het probleem op tijd te identificeren en op gepaste wijze aan te pakken.”