Nieuw onderzoek onthult dat jonge en hoogopgeleide mensen vaker van baan wisselen, en dit komt niet hoofdzakelijk doordat ze meer open staan voor nieuwe ervaringen. Een onderzoeksteam van EHT Zurich en de University of East Anglia (UEA) analyseerden en vergeleken de effecten van individuele karakteristieken en de economische context op loopbaanmobiliteit.

Onderzoek naar loopbaanverschuivingen

De onderzoekers keken naar verschillende soorten loopbaanverschuivingen om te bepalen waarom mensen van organisatie, sector of baan veranderen. Dit deden ze door 503 oud-leerlingen van een managementprogramma te ondervragen over hun loopbaangeschiedenis, opleidingsniveau en houding ten opzichte van nieuwe ervaringen. Daarnaast analyseerden ze de effecten van jaarlijkse veranderingen in het werkloosheidspercentage, en hoe dit verband hield met loopbaanmobiliteit.

Factoren voor baanwissel

Het team onderzocht de factoren die een belangrijke rol spelen bij het wisselen van baan: het huidige werkloosheidspercentage, de persoonlijke houding ten opzichte van nieuwe ervaringen, de leeftijd tijdens de baanwisseling of het opleidingsniveau. Ze ontdekten dat zowel individuele karakteristieken als de arbeidsmarkt invloed hebben op de loopbaanmobiliteit. De resultaten, die gepubliceerd zijn in de European Journal of Work and Organizational Psychology, tonen aan dat mensen vaker van organisatie, sector en baan wisselen wanneer ze jonger zijn.

Geheel tegen de verwachtingen in, speelde de houding ten opzichte van nieuwe ervaringen geen rol. Een hoger opleidingsniveau en een lager werkloosheidspercentage deden dat wel, maar hielden geen verband met een carrièreswitch. De resultaten lieten ook zien dat opleiding meer bepalend is voor het betreden van een nieuwe sector dan een gunstige arbeidsmarkt.

Carrièreswitch? Deze beroepen houden je mentaal scherp

Lees hier meer over loopbaanverschuivingen

Veranderingen in loopbaanmobiliteit

In de afgelopen decennia is de loopbaan van werknemers aanzienlijk veranderd. Waar het vroeger gebruikelijk was om een lange tijd bij één organisatie te blijven, is dit nu steeds meer de uitzondering op de regel. Dit heeft belangrijke implicaties voor organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van strategisch HR-management en het aantrekken van nieuw talent. En voor werknemers kunnen succesvolle baanwisselingen hun employability en carrièrekansen verhogen. Het is bijvoorbeeld ook geen geheim dat mensen die regelmatig van baan wisselen vaak beter verdienen en vaker een incentive krijgen.

“Of mensen wel of niet een loopbaantransitie doormaken, hangt nauw samen met een aantal factoren. Onze bevindingen hebben directe praktische implicaties doordat ze inzichten geven in de kansen en belemmeringen in verschillende vormen van loopbaanmobiliteit”, zegt onderzoekster dr. Dana Unger, docent organisatiegedrag aan de UEA. “Werknemers die hun carrière willen verbeteren door organisatorische, industriële of beroepsmatige grenzen te overschrijden, kunnen nuttige informatie halen uit onze bevindingen.” Zo willen sommigen bijvoorbeeld de timing van hun carrièrestappen afstemmen op fluctuaties in de arbeidsmarkt.

Implicaties voor organisaties

“Onze resultaten benadrukken het belang voor bedrijven om te investeren in loopbaanprogramma’s zodat werknemers binnen de organisatie blijven. Investeren in carrièrekansen van werknemers kan namelijk vooral voordeel opleveren als de arbeidsmarkt gunstig is, en werknemers dus veel externe kansen hebben”, stelt Unger. In dit soort situaties zullen talentvolle werknemers natuurlijk eerder weggaan als ze het gevoel hebben dat ze niet worden gewaardeerd. “Carrièreconsulenten zouden ook verschillende voorspellers van carrièremobiliteit kunnen gebruiken om hun klanten te helpen met het succesvol plannen van hun carrièrestappen.”