Pensioen

Herverzekeren voor een goed pensioen

Herverzekeren interessante optie voor pensioenfondsen om risico’s af te dekken. Pensioenfondsen krijgen te maken met een groot aantal risico’s, zaken die ze zelf niet op een verantwoorde wijze kunnen dekken. Dergelijke risico’s kunnen geheel of gedeeltelijk worden ondergebracht bij een andere verzekeraar. Afgelopen jaren is er heel wat gepraat en geschreven over herverzekeren. Want hoe groot is bijvoorbeeld de invloed van de crisis op de kredietwaardigheid van verzekeraars? Ook de

Wijzigen van een pensioenregeling

Instemmingsrecht werknemer: hoe als werkgever een wijziging in goede banen te leiden. De onbetaalbaarheid van de bestaande pensioenregeling of nieuwe wet- en regelgeving: het kunnen redenen zijn om als werkgever een bestaande pensioenregeling te willen of moeten wijzigen. Maar kan dit zonder instemming van de individuele werknemer? De mogelijkheden in een notendop. ‘Afspraak is afspraak’ is het vertrekpunt: een werkgever kan niet zomaar de gemaakte pensioenafspraken eenzijdig wijzigen zonder instemming

Pensioen voor iedereen begrijpelijk

Beter en duidelijk communiceren over pensioen is nu belangrijker dan ooit. In de Pensioenwet staat dat de informatie die de uitvoerder aan deelnemers verstrekt, duidelijk, begrijpelijk, juist en volledig moet zijn. Maar ook voor de werkgever is een belangrijke taak weggelegd. Met alle wijzigingen op komst wordt pensioencommunicatie steeds belangrijker, maar zeker niet eenvoudiger. De mate van pensioenbewustzijn heeft veel te maken met de manier van communiceren en de mate

Nieuwkomer in pensioenland

Derde uitvoerder naast pensioenfondsen en pensioenverzekeraars Met de komst van de premiepensioeninstelling (PPI) is er naast pensioenverzekeraars en pensioenfondsen een nieuwe speler bijgekomen in de markt voor pensioenaanbieders. Het internationale karakter van de PPI komt vooralsnog niet echt uit de verf, maar nationaal speelt de nieuwkomer in op een belangrijke trend: meer zekerheid en transparantie. De PPI is een nieuwkomer in pensioenland. In Nederland werd het landschap lange tijd bepaald

Grimmige sfeer in pensioenstelsel

Pensioenfondsen worstelen nog altijd met gevolgen financiële crisis en vergrijzing. Half maart gingen werkgeversorganisatie VNO-NCW en vakbond FNV om de tafel voor een nieuw sociaal akkoord. De regering wil voor de komende bezuinigingen graag de steun van werkgevers en vakbonden, maar dat kan een zware opgave worden. Eerder liet de FNV al weten dat verslechteringen van de WW en het ontslagrecht onbespreekbaar zijn tijdens de sociale onderhandelingen. De stemming is

Pensioen steeds meer eigen verantwoordelijkheid

Belangrijke rol voor werkgever en pensioenuitvoerder weggelegd bij creëren pensioenbewustzijn. Het Nederlandse pensioenstelsel behoort nog altijd tot de beste ter wereld, maar ook dat van ons wordt soberder. We zullen steeds meer zelf voor onze eigen oudedagsvoorziening moeten zorgen. Maar ook dan is er voor de werkgever en de pensioenuitvoerder nog een belangrijke rol weggelegd. Maar liefst driekwart van de mensen denkt nog steeds dat de overheid en de werkgever

Minder pensioenadviseurs door nieuwe wetgeving

Driekwart kleine bedrijven moet op zoek naar andere adviseur Na een vernietigend rapport van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) besloot de overheid dat alle pensioenadviseurs een diploma moeten halen om de kwaliteit van hun advies te waarborgen. Het aantal pensioenadviseurs is hierdoor drastisch gedaald. Welke gevolgen heeft dit voor bedrijven en hun werknemers? Na invoering van de Wet op het financieel toezicht (Wft) in 2007 is de financiële sector uitgebreid

Sta op tijd stil bij verhoging AOW-leeftijd

Besteed nu al aandacht aan toekomstige pensioenveranderingen. De AOW-leeftijd gaat geleidelijk omhoog, naar 67 jaar in 2021. Dat heeft het kabinet Rutte-Asscher besloten. Hoewel het op papier een niet al te rigoureuze maatregel lijkt, blijft de verhoging niet zonder gevolgen. En daar krijgen ook werkgevers mee te maken. De boodschap van het kabinet is duidelijk. De verhoging van de pensioenleeftijd is noodzakelijk om de kosten voor de AOW de komende

Maak pensioenrisico’s inzichtelijk

Zeggen wat ze doen is grootste uitdaging voor pensioenfondsen. De grootste uitdaging als het gaat om pensioenen is het risico van de pensioenregelingen richting deelnemers helder te maken en tegelijkertijd deelnemers goed gedefinieerde eigendomsrechten te geven op risicodragende pensioenen. Daar bestaat volgens hoogleraar algemene economie aan de Tilburg University Lans Bovenberg geen enkele twijfel over. “Nederland komt van een situatie waarin de defined benefit-regeling de norm is, ofwel een ‘gegarandeerd

“PPI laat zien dat pensioen ook echt anders kan”

Heel lang is gezegd dat Nederland het beste pensioenstelsel ter wereld had. Zijn we daardoor in slaap gesust? “Absoluut. Wat ons stelsel zo sterk maakt, is dat het bestaat uit een basis vanuit de overheid, aangevuld vanuit de werkgevers en eventueel nog een individuele aanvulling in de derde pijler. Wanneer het in één van die pijlers slechter gaat, kunnen de andere dat opvangen. Sterk, robuust en crisisbestendig. De huidige problemen

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'