De hoeveelheid data neemt toe, evenals de bronnen van waaruit data afkomstig zijn en de verscheidenheid aan kwaliteit. Hoe manage je deze data goed en hoe kun je het in je voordeel gebruiken? Thierry Bruyneel is partner bij Delaware Consulting en Head of Innovation & Big Data. Hij brengt letterlijk en figuurlijk orde aan in de materie.

Een data-driven strategy: wat is de stand van zaken als het gaat om goed datamanagement?

“Tot voor kort werden data naar het ERP (Enterprise Resource Planning) gestuurd en vanuit daar gemanaged. Dat is verleden tijd. We zien dat de bronnen van data tegenwoordig sterk verschillen, ook qua snelheid en volume.

De big data van nu moeten anders gemanaged worden dan voorheen in een data-warehouse. Niet alleen in het verzamelen van data zit een versnelling, maar ook in de toepassing ervan, inclusief een verschuiving van het menselijk brein naar robots. Dat is een extra reden om de kwaliteit van data scherp te bewaken, omdat het mis gaat als slechte of verkeerde data door robots verwerkt en gebruikt gaan worden.”

Hoe houd je de kwaliteit van data hoog?

“Bijvoorbeeld door te streven naar One Golden Record, waarin data van personen of producten uit verschillende bronnen worden gecombineerd in één ‘best of breed’ informatieset. Dat wordt essentieel in een wereld die bol staat van digitale transformatie.

We gaan naar een omgeving waar data-governance geldt: wie mag wat doen met welke data? Wie beslist welke naam van de klant de juiste is? Het is de kunst de organisatie van data zo in te richten dat alles of iedereen die de data gebruikt, toegang heeft tot één bron van de waarheid, die permanent een heel hoge kwaliteit levert. Tegelijkertijd ontstaan er allerlei hybride situaties, bijvoorbeeld door het inkopen van externe data.

Hoe ga je dan weer met die datasets om? Allemaal zaken om bij stil te staan. Tegenwoordig pleiten we meer voor reactief datamanagement: ongeacht het systeem worden data permanent uit de systemen gehaald en gesynchroniseerd en op een centrale plek geconverteerd naar de One Golden Record.”

Welke voordelen kunnen goed georgani-seerde data geven?

“De toepassing van data naar Customer Analytics is cruciaal om marketing ‘slim’, initiative smart, te maken. Op die manier kun je ervoor zorgen dat nieuwe rendabele klanten gemaakt worden, die door een goede marketing loyaal blijven.
Dat is uiteindelijk essentieel voor de waarde van een bedrijf, meer en meer wordt de waarde juist op die zaken beoordeeld. Delaware Consulting richt platforms in de cloud in die werken als analytisch-en simulatiemodel. Dat geeft nieuwe conclusies en voorspellende waarden, die je als bedrijf in je voordeel kunt gebruiken.”

Wat kunnen jullie hierin betekenen?

“Samenvattend: wij benadrukken het belang van goede datakwaliteit, de noodzaak een data-driven cultuur op te zetten en te zoeken naar toepassingen die positieve effecten hebben op de onderneming.
Wij tekenen een geschikte informatie-architectuur uit, vertalen complexe problemen in smart tools met data en helpen organisaties via digitale transformatie in becoming truly smart.”