“Software wordt gebouwd met een doel. Het doel is er een probleem mee op te lossen of waarde te creëren. Hoewel developmentteams tegenwoordig in staat zijn om razendsnel software te ontwerpen, ontwikkelen en te installeren, wordt er nauwelijks gemeten of de gestelde doelen daadwerkelijk gehaald zijn, en of we deze doelen blijven behalen. De echte waarde zit hem in het continu toetsen of de opgeleverde software ook daadwerkelijk bijdraagt en bij blijft dragen aan de beoogde doelen”, vertelt Niels Talens, agile consultant bij codecentric Nederland. “Verder is het effect van de gerealiseerde software van belang. Blijft deze software het beoogde effect geven? Wellicht is er nieuwe functionaliteit gemaakt, die het effect van een eerdere functionaliteit teniet doet. Dat is niet erg, het moet echter wel resulteren in een beslissing (weghalen of aanpassen). Inspect and adapt, zoals we dat in vaktermen noemen”, geeft Talens vol passie zijn mening weer.

‘Garbage in – garbage out’

“De laatste jaren is er enorm veel veranderd in de IT. Zo zijn zaken als agile, devops en continuous delivery niet meer de uitzondering maar juist de regel. We ontwikkelen en leveren software sneller dan ooit tevoren. Bij de overgang naar agile organisaties zie je veelal de focus op de processen en de drang om technisch gezien te excelleren. We zien echter dat businessgoals en de kwaliteit van input sterk achterblijven. Echter, het principe garbage in – garbage out is iets dat ongeacht welke tijd of methode blijft staan. Wij zijn ermee aan de slag gegaan om dat eens aan te pakken. En dat typeert ons bedrijf. Niet blijven afwachten en klagen, maar tijd ervoor vrijmaken en aanpakken. Er is bij codecentric gelukkig veel ruimte voor het starten van initiatieven.”, aldus Talens.

Gareth is dé oplossing

“We hebben een concept uitgewerkt tot product dat ervoor zorgt dat we het garbage in – garbage out-principe zoveel mogelijk kunnen terugdringen. Dat belangrijke en kostbare proces zijn we gaan automatiseren en noemen we continuous validation. En met succes. De tool Gareth (getgareth.io) is inmiddels op de markt en kunnen we bij elk project inzetten om input te optimaliseren. We controleren hiermee continu de kwaliteit van de backlogs om te voorkomen dat er garbage ingaat. Het gaat voor nu te ver om de hele tool te belichten, maar ik nodig lezers uit om eens een demo aan te vragen.”

Wat zijn de 4 belangrijkste missers bij het agile ontwikkelen van software?

1. Het ontbreken van duidelijke businessgoals is eerder een regel dan een uitzondering;

2. De kwaliteit van requirements is niet bekend;

3. Het opknippen van plannen zonder visie naar user stories zorgt niet voor betere software;

4. Er is een enorme focus op het op de juiste manier bouwen van softwaretechnieken, tools en processen, maar de vraag of we de juiste software bouwen is veelal onbeantwoord.

Meer informatie?

Telefoonnumer: 085 400 00 11
Email: info@codecentric.nl