Het personeelstekort in ons land is de afgelopen jaren behoorlijk toegenomen. Waar een aantal jaar geleden vooral een tekort aan vakmensen in bepaalde bedrijven en branches was, is intussen zowat ieder bedrijf op zoek naar geschikt personeel. Het tekort aan handen heeft allerlei nare gevolgen. Zo bleek onlangs uit onderzoek dat vooral in het MKB personeelstekorten leiden tot gevaarlijke situaties. Volgens de Arbeidsinspectie kan de veiligheid erbij inschieten bij een hogere werkdruk. Daarnaast geeft een hogere werkdruk ook meer kans op een burn-out.

Burn-out: de (schrikbarende) cijfers

Ten tijde van de coronapandemie had een groot deel van het verzuim een duidelijk fysieke reden. Nadat deze dreiging is afgenomen, is het psychosociaal verzuim behoorlijk toegenomen. Volgens TNO wordt het huidige verzuim vooral voor werkgerelateerde mentale klachten veroorzaakt. Risicofactoren zijn hierbij voornamelijk werkdruk, emotionele belasting en prestatiedruk bij jongeren en jongvolwassenen. Intussen kampen al 1,3 miljoen Nederlanders met burn-outverschijnselen.

Tips ter voorkoming en voor het herstel van een burn-out

Het is zaak voor ondernemers bij zichzelf, maar ook bij medewerkers, aandacht te hebben voor preventie van een burn-out. En is voorkomen al niet meer mogelijk, dan moet goed gekeken worden hoe het herstel van een burn-out aangepakt kan worden. Zo voorkom je immers dat het verzuim langer duurt, en de werkdruk bij de overgebleven medewerkers nóg verder verhoogt.

Bepaalde factoren vergroten de kans op een burn-out. Denk aan een onprettige organisatiecultuur en het voortdurend overvragen van iemand. Hierbij zal vanuit de organisatie ingegrepen dienen te worden. Ook karaktereigenschappen spelen mee. Zo weten veel mensen bijvoorbeeld niet goed hoe ze om moeten gaan met stress, en maken perfectionisten en ‘people pleasers’ meer kans op een burn-out. In dit laatste geval zou iemand veel baat kunnen hebben bij een stress coach.

Bij herstel van een burn-out is het verstandig eerst de lichamelijke klachten aan te pakken. Beweging (bij voorkeur buiten in de natuur) speelt hierbij een belangrijke rol. Net als gezond eten en leven. Vervolgens ga je op zoek naar de oorzaak, en langzaamaan weer dingen oppakken. Doe vooral dingen waar je energie van krijgt. Tot slot ga je je werkzaamheden uitbouwen.

Onderneem actie bij deze symptomen!

Heb jij als ondernemer regelmatig last van mentale of fysieke problemen zoals extreme (lichamelijk en mentale) vermoeidheid en uitputting, cynisme en slecht slapen? Of herken je deze bij een medewerker? En houden deze klachten al meer dan een halfjaar aan? Dan is het echt tijd om maatregelen te nemen. Wacht hier zeker niet te lang mee, want verergert de zaak alleen maar en zorgt voor een langer herstel.