Het bestrijden van armoede, het verhogen van welzijn, het bevorderen van gendergelijkheid en het verbeteren van het klimaat. Dit is slechts een greep uit de doelen die de Verenigde Naties heeft opgesteld voor 2030. En hoewel er bij veel van deze United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) vooruitgang wordt geboekt, is er één groot knelpunt: consumptie.

Dat concluderen onderzoekers van het Potsdam Institute for Climate Impact Research na een uitgebreide analyse. Volgens het onderzoek is verantwoordelijke consumptie en productie nog steeds erg lastig uit te voeren.

Verantwoordelijke consumptie en productie

“De doelstellingen voor duurzame ontwikkeling zijn gericht op het aanpakken van multidimensionale uitdagingen voor de mensheid, en vormen de internationale agenda voor 2030. Er is momenteel alleen weinig bekend over de interacties, correlaties en potentiële conflicten tussen de SDG’s,” zegt hoofdonderzoeker Prajal Pradhan.

“We hebben geprobeerd om complexe overlappingen op te delen in begrijpelijke paren, zodat we konden onderzoeken hoe verschillende SDG’s op elkaar inwerken. Hieruit bleek dat de doelen elkaar over het algemeen versterken, maar één SDG valt op als gedeeltelijk in strijd met een aantal andere doelen. Dit is verantwoordelijke consumptie en productie.”

Het verhogen van welzijn en economische voorspoed komt nu namelijk grotendeels tot stand door een toename van consumptie. En verhoogde consumptie zorgt voor een grotere ecologische voetafdruk. Om aan de doelstellingen van 2030 te voldoen, moeten dit soort conflicten tussen SDG’s dus geïdentificeerd, beheerst en aangepakt worden.

Doelstellingen voor duurzame ontwikkeling

De SDG’s, die in 2015 zijn aangenomen, bestaan uit 17 voornemens en 169 concrete doelstellingen. Ze variëren van menselijk welzijn tot economische voorspoed en milieubescherming, en vormen een leidraad voor het beleid van de lidstaten van de VN. Het identificeren van potentiële raakvlakken en concessies in de SDG’s is essentieel voor het ontwikkelen van realistische beleidsplannen. Tot dusver is dit alleen kwalitatief onderzocht bij een paar SDG’s en in specifieke regio’s van de wereld.

Lessen uit het verleden

“Onze studie biedt de eerste volledige kwantificering van raakvlakken en concessies, die ontdekt kunnen worden in alle relevante data tot nu toe. Dus binnen en tussen verschillende SDG’s, op landelijk niveau en op wereldwijde schaal,” stelt collega-onderzoeker Jürgen Kropp. De onderzoekers gebruikten zelf data van de UN Statistics Division – het statistiekbureau van de VN – van meer dan 200 landen tussen 1983 en 2016.

“We hebben de lessen uit historische gegevens kunnen uitdiepen. En dit deden we met een simpele maar zeer effectieve benadering. De SDG’s zijn misschien vrij nieuw, maar de uitdagingen waar we mee te maken hebben zijn van alle tijden.”

Synergie

De resultaten laten niet alleen potentiële conflicten tussen SDG’s zien, maar benadrukken ook een groot synergetisch potentieel voor het bestrijden van armoede en hongersnood, en het verhogen van gezondheid en welzijn. Deze doelen hebben namelijk ook een positief effect gehad op andere SDG’s.

Ongeveer drie miljard mensen leven bijvoorbeeld in landen waar verbeteringen in gezondheid en welzijn gepaard gaan met het verstrekken van schoon water en sanitaire voorzieningen. Dit lijkt misschien logisch, maar in veel landen waar tropische ziekten heersen wordt hier nog niet actief aan gewerkt.

Wanneer deze synergieën dus geïdentificeerd worden, kunnen er best practices ontwikkeld worden voor andere landen in dezelfde situatie. En dit maakt het mogelijk om betrouwbare projecties te maken over de haalbaarheid en consequenties van de SDG’s.

Grote transformatie

“De SDG’s vertegenwoordigen een holistisch en multidimensionaal perspectief op ontwikkeling,” vindt collega-onderzoeker Wolfgang Lucht. “Het empirische kader dat we hebben gepresenteerd, levert een fundamentele bijdrage aan een succesvolle beleidsimplementatie van de SDG-agenda. Het behalen van de SDG’s is essentieel voor de grote transformatie die nodig is om niet-duurzame gebruiken te overwinnen.” Hij doelt hiermee op praktijken als het gebruik van fossiele brandstoffen, overbevissing en een massaconsumptie economie die gebaseerd is op wegwerpgedrag.

“Om dit te overwinnen moeten de SDG’s dienen als een soort systeem van samenwerkende componenten, die gezamenlijk de wereld naar een veiligere en rechtvaardigere plek brengen. Ons onderzoek laat zien dat de SDG’s veel meer zijn dan een verzameling doelen. Ze vormen een synergetisch systeem. Het behalen van één SDG verandert de wereld niet, maar gezamenlijk kan dit wel.”