Posts From Nina Visser

De handen ineen voor verduurzaming

In het Energieakkoord zijn afspraken gemaakt over het verduurzamen van vastgoed. Dit heeft gevolgen voor woningcorporaties, maar ook voor gemeenten. Zij bezitten een groot deel van het maatschappelijk vastgoed in Nederland: gebouwen met een publieke functie, zoals scholen, sportvoorzieningen, cultuurcentra, zorginstellingen en gemeentekantoren. Voor beide partijen valt er de komende jaren nog veel werk te verzetten, zowel binnen als buiten de eigen organisatie. Het Energieakkoord Het Energieakkoord stelt dat in

Digitale transformatie in de bestuurskamer

Bij digitale transformatie speelt de bestuurskamer een beslissende rol. “Het is heel belangrijk dat de bedrijfstop het proces niet alleen ondersteunt, maar het geloof erin ook uitdraagt”, zegt Hans Borgman, hoogleraar Information Systems & Digital Business. Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor het naleven van de privacyregels die gepaard gaan met de transformatie. Proactief De impact van digitale transformatie op een bedrijf is groot, zowel vanwege de wijzigingen in de

Maak het werkgeverschap weer aantrekkelijk

Het werkgeverschap in Nederland is de afgelopen jaren duurder en risicovoller geworden. Het was nog nooit zo onaantrekkelijk om werkgever te zijn, vindt Hans Biesheuvel, oprichter van ONL voor Ondernemers. Zeker kleine werkgevers zijn hierdoor huiverig om werknemers in dienst te nemen, en dat zijn er veel. Negen van de tien (93 procent) bedrijven in Nederland zijn microbedrijven, die minder dan tien werknemers in dienst hebben. “Er moet iets drastisch

Laat de vuile vaat liever op het aanrecht staan

In 2016 werden in Nederland 55.000 woninginbraken gepleegd. Dat is een forse daling ten opzichte van de 92.000 in 2012. Deze daling is wellicht toe te schrijven aan de extra preventieve en repressiemaatregelen vanuit de overheid en de private sector, zoals de inzet op de vervolging van en hulpverlening aan veelplegers. Toch zijn veel mensen zich nog niet bewust van het gevaar van inbraak, signaleert Coen Staal, voorzitter van de

Nadenken over een nieuw pensioenstelsel

Dat het Nederlandse pensioenstelsel hervormd moet worden, is iets waar iedereen het over eens is. Over de vraag welk systeem ervoor in de plek moet komen, lopen de meningen echter uiteen. Een onhoudbaar systeem in het pensioenstelsel De meest voorkomende pensioensystemen zijn op dit moment Defined Benefit (DB) en Defined Contribution (DC). Bij een DB-systeem wordt een vast pensioen toegezegd op basis van salaris of diensttijd. Het pensioen lijkt dus

Het effect van de veranderde WGA

In Nederland krijgen werknemers die twee jaar of langer ziek zijn en daardoor minder of tijdelijk niet kunnen werken een WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Werkgevers kunnen zich tegen dit risico verzekeren via het UWV of kunnen eigenrisicodrager worden. In dit laatste geval sluiten ze veelal een verzekering af bij een private verzekeringsmaatschappij. Per 1 januari 2017 heeft de WGA een aantal veranderingen ondergaan, bedoeld om een gelijker speelveld te creëren

Onderweg naar een duurzaam 2050

In het Energieakkoord is vastgelegd dat Nederland in 2050 een CO²-arme samenleving dient te zijn, met 95 procent minder CO²-uitstoot ten opzichte van 1990. Bij het realiseren van dit doel speelt de verduurzaming van vastgoed een belangrijke rol, maar gebeurt er in Nederland op dat gebied wel genoeg? Dat hangt af van het perspectief van waaruit verduurzaming wordt bestudeerd. Hergebruik en herbestemming Pieter van den Herik, programmamanager Circulaire Economie &

Positieve ontwikkelingen in logistiek vastgoed

Meer oog voor duurzaamheid, meer XXLwarehouses en een nog snellere levering aan de consument: binnen het logistiek vastgoed vinden de laatste jaren veel ontwikkelingen plaats. Hoe beïnvloeden deze veranderingen de markt? Overheid versus bedrijfsleven Om al deze nieuwe distributiecentra te kunnen bouwen is er natuurlijk eerst grondgebied nodig. Het beschikbare gebied om de benodigde huisvesting op te bouwen is echter schaars. Hoe verloopt de verdeling ervan? “Eigen aan de ontwikkeling

‘De mobiliteitswereld gaat er heel anders uitzien’

De leasewereld maakt momenteel een flinke verandering door. Er wordt minder vaak gereden in een auto van de baas, maar private lease neemt toe. Daarnaast wordt er flexibeler gereisd en vaker gebruik gemaakt van andere vervoersmiddelen dan de auto. Een stabiel patroon Volgens Jan van Delft, voorzitter van de Vereniging Zakelijke Rijders (VZR), heeft er de afgelopen jaren een enorme verandering plaatsgevonden op het gebied van mobiliteit en visie op

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'