Met agile werken zijn organisaties beter in staat om te gaan met de toenemende complexiteit en onvoorspelbaarheid van de markt en technologische ontwikkelingen, vinden Niels Verdonk en Garbrand van der Molen van agile42. Toch worden de mogelijkheden in de praktijk niet volledig benut. De werkelijkheid blijkt vaak lastiger dan de theorie, want zeven op de tien agile projecten mislukken.

Waarom gaat het zo vaak mis?

Verdonk: “Agile wordt nog te veel gezien als iets dat alleen op de IT-afdeling wordt gebruikt. De rest van de organisatie sluit niet aan. Dat is een misvatting, want agile is erop gericht om zoveel mogelijk waarde voor de eindgebruiker te leveren. Daar heb je alle facetten van de organisatie bij nodig, denk aan marketing, customer service en beheer. Agile is breder dan enkel softwareontwikkeling en wordt ook daarbuiten steeds meer toegepast. Een andere valkuil is dat bedrijven consultants inhuren voor hun agile werkwijze, maar nauwelijks interne kennis opbouwen. Op het moment dat de externe deskundigen weggaan, valt het opgebouwde als een kaartenhuis in elkaar.”

Hoe kun je de valkuilen vermijden?

Van der Molen: “Begin op kleine schaal met ‘safe-to-fail experimenten’ of pilots. Je kunt dan je aannames over een bepaalde aanpak of verandering valideren, ervaring opdoen en ervan leren, zonder de continuïteit van de organisatie in gevaar te brengen. Daarnaast kun je laten zien wat het daadwerkelijk voor de organisatie betekent en successen delen. Investeer in nieuwe vaardigheden als leiderschap, productmanagement en teamcoaching. Het implementeren van agile vergt echt een cultuuromslag.”

Waar leidt het toe?

Van der Molen: “Tot een cultuur van continu verbeteren. Daarvoor is een andere mindset nodig. Het managen van individuen verandert in richting geven door leiders. Die creëren een omgeving waarin teams kunnen excelleren en samen verantwoordelijkheid nemen voor de producten en diensten. Wie wil voortbestaan moet in beweging blijven. Als je sneller kunt innoveren of de organisatie sneller kunt veranderen, dan zul je de concurrentie voor blijven. Agile werkt met korte cycli, maar met een duidelijke visie op een langetermijndoel.”

Wat is jullie rol?

Verdonk: “Met vestigingen in Noord- Amerika, Zuid-Afrika en Europa opereren wij wereldwijd met coaching en trainingen op het gebied van agile methoden. Centraal staat het creëren van een agile mindset in organisaties. We stellen de organisatie in staat zelf de verandering in te zetten en door te ontwikkelen. We helpen ze de cultuur van hun organisatie te doorgronden en de principes van agile werken stap voor stap toe te passen op de veranderende organisatie. Wij komen niet binnen met een leger aan consultants, maar door train-the-trainer en coach-the-coach programma’s en het cultiveren van de nodige nieuwe kennis en kunde zijn organisaties in relatief korte tijd in staat zichzelf -zonder ons- verder te ontwikkelen. Omdat agile geen doel op zich is helpen we ze ook met onze zelf ontwikkelde Agile Strategy Map. Hiermee worden de voorwaarden in kaart gebracht die noodzakelijk zijn om strategische doelstellingen te realiseren en om te bekijken hoe een agile werkwijze hierbij als een versneller kan werken. Het ontwikkelen, valideren en bijsturen van de strategie is iets dat regelmatig moet gebeuren. Het vereist een organisatiestructuur die dat mogelijk maakt.”