Artificial Intelligence is steeds belangrijker aan het worden in het bedrijfsleven. Een groeiend aantal bedrijven begint het potentieel van AI in te zien. Dit heeft ertoe geleid dat deze technologische ontwikkeling nu zelfs doorgedrongen is tot bedrijven buiten het digitale vakgebied.

Het succes van AI wordt onderstreept door een grootschalige enquête onder 3073 bestuurders en 160 internationale casestudies. Deze enquête werd uitgevoerd door McKinsey Global Institute en resulteerde in 10 adviezen voor het succesvol toepassen van AI. Wat zijn deze 10 adviezen?

1. Laat je niet gek maken door de hype

Hoewel er meer in AI geïnvesteerd wordt, staat het daadwerkelijk toepassen van de technologie nog in de kinderschoenen. In 2016 liep het totale aantal investeringen op tot ongeveer 39 miljard dollar, maar slechts 20 procent van de respondenten gebruikte een of meer AI-systemen. Deze systemen waren gecategoriseerd in: robotica en autonome voertuigen, computervisie, natuurlijke taalverwerking, digitale assistentie en machine learning.

Dit is goed nieuws voor bedrijven die nog met AI aan het experimenteren zijn (41 procent), het is nog niet te laat om in te springen op de hype. Maar op het gebied van natuurlijke taalverwerking en machine learning worden er al wel flinke stappen gemaakt. En in de telecom en financiële branche begint AI steeds meer gemeengoed te worden. Deze sectoren investeren per jaar zo’n 15 procent meer in AI.

2. Laat wel je scepsis varen

30 procent van de early adopters uit de enquête gaf aan winst te boeken door AI. Ze gebruikten de technologie om het marktaandeel te vergroten of producten en diensten uit te breiden. Deze groep had gemiddeld ook hogere verwachtingen van AI. Dit roept natuurlijk de vraag op of er sprake is van correlatie of causaliteit. Maar uit een ander onderzoek van Accenture Research kwam al naar voren dat AI op bijna alle vlakken winst oplevert.

3. Zorg voor steun van bovenaf

Bedrijven die succesvol zijn ingesprongen op AI hebben allemaal iets gemeen: steun van bovenaf. Deze groep gaf aan dat de ondersteuning van het leiderschap tweemaal zo hoog was als bij bedrijven die nog niet met AI bezig waren. Een kanttekening hierbij is dat bedrijven die deze support missen waarschijnlijk over het algemeen minder goed presteren. Maar bij een ingrijpende bedrijfstransformatie is het nog belangrijker dat de top en de werkvloer op één lijn zitten.

4. Vraag om hulp waar nodig

Door de snelle innovaties op het gebied van AI is technische expertise nog zeldzaam. Zelfs de grote digital natives als Google en Amazon hebben externe hulp gezocht. Een voorbeeld daarvan is de overname van DeepMind door Google. De AI-expertise van dit bedrijf wordt nu ingezet voor het verbeteren van het zoekalgoritme (oftewel de kernactiviteit) van Google. En uit de enquête kwam er maar een minuscuul percentage naar boven dat helemaal zelf een AI-systeem ontwikkeld heeft.

5. Geef de IT-afdeling niet de absolute zeggenschap

“Als een hamer je enige gereedschap is, lijkt elk probleem op een spijker.” Dat is een uitspraak van de Amerikaanse klinische psychoog Abraham Maslow. Het wijst op de menselijke neiging om steeds dezelfde oplossing voor verschillende problemen te gebruiken. Om te voorkomen dat AI tot een wondermiddel wordt verheven moeten er meerdere afdelingen verantwoording over afleggen. Dit Shared Responsibility Model heeft zich succesvol bewezen bij onder andere Cloud Computing.

6. Hanteer een portefeuillebenadering

Het spectrum van AI-toepassingen is erg groot. Er zijn bijvoorbeeld AI-systemen die door middel van patronen de omzet en het verlies van bedrijven kunnen voorspellen. Maar de volgende stap zijn AI-systemen die businessplannen en strategieën kunnen voorstellen op basis van deze data. Dit is echter nog toekomstmuziek en het is dus zaak om een portefeuillebenadering aan te nemen: wat kunnen we op de korte, middellange en lange termijn verwezenlijken met de middelen die we hebben?

7. Zie machine learning niet als wondermiddel

Machine learning en het meest prominente onderdeel deep learning, hebben de laatste tijd veel media-aandacht gekregen. Dit kan ertoe geleid hebben dat bijna 60 procent van de investeringen in AI naar machine learning ging. Maar hoewel de mogelijkheden met machine learning erg groot zijn, is het geen wondermiddel. De AI-technologie die telefonische klantenservice kan verbeteren wijkt enorm veel af van de AI-technologie achter het detecteren van creditcardfraude. Het is dus essentieel om de juiste uitvoering van AI te kiezen, en niet de meest gebruikte.

8. Weet dat ervaring de beste leermeester is

Uit de enquête kwam naar voren dat de meeste bedrijven die AI succesvol in hun bedrijfsvoering geïntegreerd hebben in digitale industrieën opereren. Dit zijn bijvoorbeeld de hightech, telecom en de auto-industrie. Deze industrieën hebben ook meer geïnvesteerd in cloud infrastructuur en big data, en zijn bekend met digitale transformaties. Uit de statistieken bleek ook dat bedrijven met digitale ervaring 50 procent meer kans maken om winst te boeken met AI.

9. Wees brutaal

Een ander onderzoek wees op de voordelen van het uitdagen van de gevestigde orde. Het aannemen van een offensieve strategie kan de markt opschudden waardoor er ruimte is voor nieuwe bedrijven, businessmodellen en technologie. Een belangrijk voorbeeld hiervan is het Amerikaanse bedrijf Netflix, dat met zijn streamingdienst de wereld van home entertainment volledig geïnnoveerd heeft. Verouderde businessmodellen zoals die van de videotheek zijn onder andere hierdoor van de baan geruimd.

10. De grootste uitdagingen zijn mensen en procedures

De grootste uitdaging bij het toepassen van AI is niet het implementeren van de technologie, maar menselijk handelen. Dit geldt voor alle technologische ontwikkelingen omdat het uiteindelijk toch hulpmiddelen zijn. Het is dus van belang om goede procedures te ontwikkelen binnen de organisatie, en ervoor te zorgen dat werknemers de juiste training krijgen. Zo kan er het meeste uit de mens én mogelijkheden van AI gehaald worden.