Al meer dan een decennium worden biomimetische robots gekoppeld aan levende dieren om dierlijk gedrag beter te begrijpen. Er wordt hierbij onder andere gelet op sociale signalen, angst, leiderschap en zelfs paargedrag. Voorheen werd er door de dieren altijd gereageerd op de robots. Maar in het lab van Maurizio Porfiri, professor aan de NYU Tandon School of Engineering, was er onderlinge interactie.

Robot versus levende dieren

Porfiri en zijn team hebben grote vooruitgang geboekt in realtime-volgsoftware. Ze hebben testen gedaan met een bio-geïnspireerde, robotachtige replica die op verschillende manieren interactie heeft met levende zebravissen. Hiermee is het gelukt om de robotreplica het gedrag van de zebravissen te registreren en na te bootsen.

Weerspiegeling van het gedrag

Het team testte de interactie van de robotreplica en de zebravis onder verschillende experimentele omstandigheden, maar in alle gevallen werden de replica en de vis gescheiden door een transparant paneel. Bij de testen waar het gedrag van de vissen weerspiegeld werd, toonden de zebravissen meer affiniteit, en belangrijker, geen tekenen van angst naar de robots. In vergelijking met de testen waarbij de robotvissen een vooraf ingesteld patroon volgden, was dit een positieve uitkomst.

De basis voor vervolgonderzoek

Porfiri merkte op dat imitatie een beperkte vorm van sociale interactie is, maar dat deze experimenten een grote eerste stap zijn richting een complexere uitwisselingen tussen robots en organismen. De huidige resultaten moeten de basis vormen voor verdere interactie tussen robots en dieren. Porfiri stelt dat het erg belangrijk is dat ze nu de mogelijkheid hebben om de reacties van de zebravissen op de robotreplica’s te meten.

Beter inzicht

De wetenschappers onderzoeken nu sociale interacties tussen levende zebravissen om de natuurlijke signalen en reacties van de dieren beter te begrijpen. Door een beter inzicht te krijgen in het gedrag van de zebravis, kan de robot adequater reageren, in plaats van alleen maar imitatiegedrag. De resultaten van deze experimenten zijn gepubliceerd in Scientific Reports.