De wereld verandert. De markt verandert. De klant verandert. Veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. En dan rijst de vraag: “Hoe kan ik als organisatie klaarstaan met een antwoord, nog voor de vraag wordt gesteld?” Of: “Hoe kan ik als dienstverlener mijn klant optimale service bieden?”

Flexibiliteit is hierbij het codewoord. Agility is de trend. En binnen agility een veelheid aan raamwerken. Allemaal flexibel en kort-cyclisch. Allemaal met focus op doing the right things. Allemaal met een basis van voortdurend verbeteren, experimenteren en optimalisatie. En toch, toch steekt daar één raamwerk met kop en schouders boven uit. Een raamwerk dat zelfs binnen de andere agile methodieken past én ook daar kan leiden tot verbetering: Kanban.

Kanban is the alternative path to Agility. Kanban is verantwoord veranderen. Kanban is een raamwerk welke, mits goed geïmplementeerd, direct leidt tot een verbetering in de dienstverlening. Met als ultieme doel een organisatie te laten evolueren naar fit for purpose.

In tegenstelling tot de meeste agile raamwerken richt Kanban zich niet op agility op zich. Kanban richt zich op kortere doorlooptijden, een hogere kwaliteit en een grotere efficiëntie. Het bereiken van agility is een mooie bijvangst. En ook niet onbelangrijk, Kanban houdt rekening met de verandertolerantie van een organisatie. Waardoor de natuurlijke weerstand die mensen voelen bij een verandering zo minimaal mogelijk blijft.

Kanban zorgt voor een goede doorstroming in de processen van een organisatie, het bereiken van flow. Het is een pull-systeem en vermindert de hoeveelheid onderhanden werk. Hierdoor brengt het focus op datgene wat de klant nodig heeft op het moment dat de klant dit nodig heeft. Of liever nog, voordat de klant beseft dat hij dit nodig heeft. Rolls-Royce, Spotify, Toyota en Siemens zijn u al voorgegaan.

Organisaties waar Kanban niet alleen een leuk spel is van de IT-afdeling. Maar waar Kanban in de hele organisatie is geïmplementeerd. Van operationeel tot strategisch niveau. Van marketing tot IT. Wanneer sluit u aan? Stop starting. Start finishing. Start Kanban!

Vraag de gratis boekjes ‘Stop Starting, Start Finishing’ en ‘An unexpected journey’ aan. Twee boekjes die niet mogen ontbreken op je nachtkastje!