In een samenleving die in hoog tempo allerlei maatschappelijke en economische veranderingen doormaakt, voelen ook bedrijven de noodzaak om zich aan te passen. Organisatorische veranderingen hebben echter grote gevolgen voor medewerkers, die vaak niet weten hoe ze ermee om moeten gaan. Biomimicry kan helpen bij het creëren van een natuurlijke, veerkrachtige organisatie met medewerkers die openstaan voor verandering, zegt verandermanager Els Martijn van Biomimicry Consultancy.

Wat voor invloed heeft verandering binnen een organisatie op de medewerkers?

“Uit onderzoek is gebleken dat 70 procent van de mensen verandering haat. Verandering levert dus per definitie veel weerstand op. De menselijke geest is heel erg met het heden bezig, tenzij je hem daaruit lostrekt. Je moet daarom niet benadrukken hoe de situatie nu is, maar voorspiegelen hoe de toekomst eruitziet en wat het doel van de verandering is, zodat mensen weten waar ze heen moeten en wat er van ze verwacht wordt. Zelf neem ik meestal 2020 als voorbeeld: waar wil je dan staan? Zo week je mensen los uit hun huidige comfortzone. Als je de toekomst heel goed definieert, gaan ze nadenken hoe ze daar komen.”

Hoe kan biomimicry bedrijven helpen om beter met veranderingen om te gaan?

“Met biomimicry leer je de natuur weer los te laten in de mens. Neem bijvoorbeeld vogels: die gaan ’s zomers naar hun broedplaats, niet omdat ze de klok erop gelijk zetten, maar omdat de groep dat op een bepaald moment besluit. Wij stammen af van de natuur, waardoor dat natuurlijke ritme ook ergens in ons zit. We hebben sinds de Industriële Revolutie geprobeerd om onszelf mathematisch te beïnvloeden, maar volgens Biomimicry Consultancy zit de mens zo niet in elkaar. Met biomimicry laat je de natuur weer spreken en probeer je verandering door te voeren op een natuurlijke, organische manier. Samen met organisaties probeer ik het juiste moment te bepalen om te veranderen. Dat gebeurt eigenlijk vanzelf; je zet het niet vast met deadlines, maar je laat het gebeuren, zodat mensen hun eigen tempo kunnen bepalen. Ik stel een bepaald doel waar het bedrijf volgend jaar moet zijn en laat vervolgens de medewerkers zelf de snelheid bepalen waarmee ze daar gaan komen en hoe ze daar gaan komen.”

U heeft het boek Firm of the Future 3.8 geschreven, waarin u uitlegt hoe organisaties hun wendbaarheid kunnen vergroten. Hoe gaat dat in zijn werk?

“In mijn boek betoog ik dat je de organisatie weer terug moet geven aan de mensen. Je moet inzetten op zelfinnovatie, ander soort leiderschap en processen die je in losse, modulaire stukken opbouwt. Op die manier kunnen organisaties sneller reageren op veranderingen vanuit de maatschappij. Veel grote organisaties zijn met van alles tegelijk bezig: digitalisering, ander soort leiderschap, mobiliteit, duurzaamheid. Die veranderingen kunnen mensen niet allemaal tegelijk aan. Je moet die wendbaarheid stap voor stap in je organisatie introduceren. Zo maak je het beter behapbaar. Bij Biomimicry Consultancy hebben we het keurmerk ‘Firm of the Future 3.8’ ontwikkeld, waarmee organisaties kunnen kijken hoe wendbaar ze zijn. Dat bekijken we aan de hand van acht grote trajecten, die samen de BioBoom vormen. Vanuit die trajecten, zoals innovatie, duurzaamheid, leiderschap en flexibiliteit, kun je snel inschatten of een bedrijf wendbaar is voor de toekomst. Zo kun je heel gericht een veranderplan schetsen waarmee een organisatie sneller op veranderende omstandigheden in kan spelen.”


Meer informatie
info@biomimicryconsultancy.nl
Het boek Firm of the Future 3.8 is
verkrijgbaar via firmofthefuture38.nl vanaf
€ 14,95