Athlon bestaat ruim honderd jaar. Wat doet de lease-gigant om mee te bewegen met digitale ontwikkelingen en de almaar groter wordende wensen van de klant? Directeur Marchel Koops: “Van werkgever naar eindgebruiker: dat is de uitdaging.”

Op het gebied van mobiliteit is er sprake van een flinke aardverschuiving. Verstedelijking, internet of things, digitalisering, elektrisch rijden en nieuwe toetreders als Uber, Google en Tesla veranderen in rap tempo het landschap. Marchel Koops, algemeen directeur van Athlon, schiet in de lach bij dit bombardement. “Dit zijn allemaal ontwikkelingen die al een tijdje terug zijn ingezet en waar wij op acteren. Wij zijn groot geworden met car lease. Echter, we hebben niet voor niets onze naam gewijzigd van Athlon Car Lease naar Athlon. Het gaat veel meer over brede mobiliteit en die gaat verder dan car lease.”

Mobiliteitsbudget

Inmiddels richt Athlon zich ook op nieuwe, andere doelgroepen met bredere oplossingen. Athlon wil mobiliteit bieden aan iedereen: werkgevers, medewerkers en particulieren. Koops: “Onze ambitie is mensen zo makkelijk mogelijk van A naar B te laten reizen. We praten nu over bredere mobiliteit met andere -digitale-producten en diensten. Zo kunnen mensen met een mobiliteitsbudget zelf bepalen hoe ze reizen. Voor de een is dat een leaseauto, voor de ander een e-bike of scooter. Een derde neemt de trein en een ov-fiets. Dat is multi-mobiliteit die wij als mobiliteitsprovider faciliteren.”

Smart City

Welke innovaties hebben de komende jaren de meeste invloed? Koops: “Verstedelijking is een belangrijke trend. Dichtslibbende steden stellen hoge eisen aan infrastructuur, milieu en mobiliteit. Daar zijn nieuwe technologieën voor nodig. Daarnaast zien we nieuwe bedrijven ontstaan, vooral door de inzet van digitale platforms en telematica. Wij verwachten veel van nieuwe zogeheten smart city-oplossingen die groeiende steden met slimme technologie leefbaarder en duurzamer maken. Zoals connected cars (de auto in verbinding stellen met internet), zelfrijdende auto’s, deelconcepten en elektrisch vervoer.”

Athlon focust op digitale serviceconcept-en en werkt daarnaast met een aantal startups. “We zien daar dat slimme mobiliteitsconcepten heel snel tot stand kunnen komen. Daarom hebben we een partnership met Startupbootcamp dat startups begeleidt en innovatie versnelt. Als wij een goede startup zien op het gebied van mobiliteit zijn we bereid te investeren. Onze ideeën worden door hen doorontwikkeld.”

Digitaal serviceconcept

Een nieuw digitaal serviceconcept is mobiliteitsmanagement. “In plaats van zakendoen met drie leasemaat-schappijen, laat een bedrijf de hele mobiliteitsportefeuille aan ons over. We stroomlijnen het proces, transfereren de traditionele autoregeling naar mobiliteit voor alle medewerkers en maken de totale kosten van mobiliteit inzichtelijk.

We worden daarmee onderdeel van de waardeketen van de klant. We brengen daarmee de efficiency omhoog en kosten omlaag, zonder de medewerkerstevredenheid en het milieuaspect uit het oog te verliezen.

Want doordat mobiliteitskosten versp-reid liggen in een organisatie, is vaak niet duidelijk dat mobiliteit de derde grootste kostenpost voor een bedrijf is. Denk aan declaraties, treinkaartjes, leaseauto’s, brandstofkosten, taxi’s en laadpalen. Met onze digitale tooling maken we per medewerker de totale mobiliteit inzichtelijk: operationeel, financieel en milieutechnisch.”

In het DNA van Daimler

En dan is er nog de overname door Daimler Financial Services. Koops: “Ja, die is bijzonder positief. Mobiliteit, technologie, de connected car: het zit allemaal in het DNA van Daimler. Daimler staat maximaal open voor investeren in de nieuwe mobiliteitswereld. Dat is goed voor Athlon en goed voor de klant.”

Meer informatie? Bel: 036 547 11 00

Athlon