Om pluimvee gezond te houden, is een goede start van essentieel belang. Tijdens de startperiode wordt de basis gelegd voor een goede ontwikkeling van het maagdarmstelsel en een goed functionerend immuunsysteem. Een goede start is echter geen garantie voor een probleemloos verloop in de toekomst. Om de dieren ook tijdens hun verdere leven gezond te houden is het nodig om continu de vinger aan de pols te houden. Dit is waar de dierenartsen van Pluimveepraktijk de Achterhoek elke dag mee bezig zijn: pluimveebedrijven begeleiden om ziektekundige problemen buiten de deur te houden. Marcel Boereboom van PPDA vertelt.

Hoe kunnen gezondheidsproblemen bij pluimvee voorkomen worden?

“Om gezondheidsproblemen te voorkomen is het van belang dat alle omstandigheden optimaal zijn: een goed ingerichte stal met het juiste klimaat, goede voeding, goede watervoorziening, geen stress. Pluimveehouders kunnen zelf beoordelen of hun dieren gezond zijn door goed naar de dieren te kijken en parameters als voeropname, wateropname en mestkwaliteit structureel te monitoren. Pluimveepraktijk de Achterhoek onder-steunt pluimveehouders hierin door op regelmatige basis hun bedrijf te bezoeken en samen met de pluimveehouder (en eventueel voervoorlichter) de gezond-heids- en welzijnsstatus van de dieren te bespreken.”

Welke middelen worden er ingezet om gezondheidsproblemen te voorkomen?

“Tijdens de structurele bedrijfsbezoeken worden de dieren goed bekeken door de dierenarts en wordt er, indien nodig, aanvullend onderzoek uitgevoerd op een aantal dieren om te zien of er inwendige problemen zijn. Op basis van deze informatie wordt het nut van maatregelen om de gezondheid van de dieren extra te ondersteunen besproken, zoals preventieve vaccinaties, voeraanpassingen, manage-mentaanpassingen of extra toevoegingen via het drinkwater. Om specifiek de darmgezondheid bij pluimvee te monitoren, wordt gebruikgemaakt van de Darmgezondheids-check. Tijdens deze check wordt het gehele maagdarmstelsel intensief bekeken: van mond tot ‘kont’. Door deze check vooral op structurele wijze uit te voeren, kunnen darmproblemen vroegtijdig worden opgespoord en/of voorkomen. Wanneer nodig, worden de dieren extra ondersteund met TotalFit-producten via het drinkwater. Deze producten zijn gebaseerd op vitaminen, mineralen, etherische oliën, plantextracten en organische zuren en worden preventief ingezet. Deze producten maken het gebruik van antibiotica minder noodzakelijk.”

Meer informatie
www.ppda.nl
0573-451168