Het aantal bedrijfsvestigingen met minimaal 10 werkzame personen is sinds 2010 met 8 procent gestegen tot 77 duizend. De sterkste stijging vond plaats in de regio Groot-Amsterdam. Ook Groot-Rijnmond en de Veluwe zagen een flinke toename van het aantal vestigingen met minimaal 10 werkenden. In de horeca kwamen er relatief de meeste vestigingen bij. Dit meldt het CBS op basis van een analyse van het aantal bedrijfsvestigingen.

In 2010 telde Nederland 1,2 miljoen bedrijfsvestigingen. Per 1 januari 2018 is dit aantal gegroeid tot 1,6 miljoen. Die groei is bijna volledig te danken aan de toename van kleine vestigingen met één werkzame persoon. De dynamiek van oprichtingen en opheffingen speelt zich grotendeels af bij de kleinste bedrijven. Grotere bedrijven zijn stabieler en de veranderingen in aantallen zijn geringer. Het aantal bedrijfsvestigingen met 10 of meer werkzame personen bedraagt slechts zo’n 5 procent van het totaal, maar hun aandeel in de werkgelegenheid bedraagt twee derde. Van de in totaal 6,5 miljoen werkzame personen in de commerciële sector werken er naar schatting 4,3 miljoen in een bedrijfsvestiging met minimaal 10 werkzame personen.

Relatief sterkste toename aantal vestigingen in horeca

Op 1 januari 2018 telde Nederland 76 570 commerciële bedrijfsvestigingen met 10 of meer werkzame personen. Dit aantal is sinds 2010 gegroeid met 5 555 vestigingen, oftewel 8 procent. De groei kan liggen aan de oprichting van nieuwe vestigingen waar meteen minimaal 10 werkzame personen starten, maar ook aan groei van kleinere vestigingen. De sector met veruit de meeste 10+-bedrijfsvestigingen is de handel (groot- en detailhandel). Die telt ruim 21 000 vestigingen.

De sector met de hoogste procentuele groei van 10+-vestigingen in de periode 2010-2018 is de horeca. De bouwnijverheid is het meest geslonken.

Niet in alle regio’s groei

Niet in alle regio’s is sprake van groei van het aantal 10+-bedrijfsvestigingen. De toename is het grootst in Groot-Amsterdam. Daar zijn 1910 vestigingen bijgekomen. Dat is 30 procent meer dan in 2010. Met dat groeipercentage ligt de groei in deze regio ver boven het Nederlandse gemiddelde. Ook op de Veluwe nam het aantal met 13 procent bovengemiddeld toe. Deze regio kan beschouwd worden als een overloopregio vanuit de Randstad. Ook in Groot-Rijnmond nam het aantal 10+-vestigingen met 13 procent toe. Relatief de meeste 10+-bedrijfsvestigingen zijn verdwenen in het Gooi en de Vechtstreek, ruim 10 procent. In Zuid-Limburg nam het aantal bedrijfsvestigingen met ruim 2 procent af.

De horeca is de sector met het hoogste groeipercentage. Deze groei vond vooral plaats in en rond de vier grote steden. De sector groeide in nagenoeg alle regio’s in meer of mindere mate. De bouwnijverheid is de sector met de grootste daling van 10+-vestigingen. Groot-Rijnmond, Achterhoek en Twente hadden het sterkst te lijden onder deze teruggang.

Bron: CBS