De stemming onder consumenten is in januari 2018 nauwelijks veranderd, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen komt uit op 24, tegen 25 in december 2017. Het oordeel over het economisch klimaat verandert niet. De koopbereidheid daalt een fractie.

Met 24 ligt het consumentenvertrouwen in januari ruim boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (- 3). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 (-41). Het consumentenvertrouwen schommelt al bijna een jaar lang tussen 23 en 26.

Oordeel over economisch klimaat onveranderd

Het oordeel over het economisch klimaat is in januari onveranderd. Deze deelindicator van het consumentenvertrouwen blijft 45. Het oordeel over de economische situatie in de komende twaalf maanden verbetert iets, maar over de afgelopen twaalf maanden zijn de consumenten iets minder positief dan in december.

De koopbereidheid daalt in januari een fractie. Deze deelindicator komt uit op 11, tegen 12 in december. Consumenten zijn wat minder positief over hun financiële situatie en zij vinden de tijd iets minder gunstig voor het doen van grote aankopen.

Recordaantal consumenten verwacht daling werkloosheid

De verwachting van consumenten over de toekomstige werkloosheid verbetert verder. Bijna 65 procent van de respondenten verwacht dat de werkloosheid in de komende 12 maanden zal dalen, ruim 11 procent voorziet een stijging. Het saldo van positieve en negatieve antwoorden komt hiermee uit op 53. Dit is het hoogste saldo ooit gemeten.

Het CBS berichtte vorige week ook over de beroepsbevolking. Het aantal werklozen volgens de definitie van de International Labour Organization (ILO) is in december verder gedaald.

Bron: CBS