“Wij willen de toekomst van werk veranderen,” begint Gidion Peters, co-founder van Scrum Company. Scrum Company is vijf jaar geleden begonnen met een team van organisatievernieuwers en trainers. Zij werken vanuit Utrecht en New York. “Sommige mensen worden een beetje moe van termen als agile, maar bij ons gaat het om een manier van denken, werken en organiseren die helpt om duurzaam te blijven veranderen.” Vragen die daarbij aan bod komen zijn: Hoe zet je mensen voorop? Hoe kijk je naar je omgeving? Wat is je bedrijfsinrichting en hoe bestuur je?

Teams op de werkvloer kunnen wendbare technieken gaan gebruiken, maar als het management niet meegaat, loopt het vast. “We zijn nu op het punt dat we met leiders aan de slag moeten; met het heruitvinden van hun rol in de wendbare organisatie. Wij helpen hen daarbij in een stevige driedaagse training. We houden een spiegel voor en geven tools en technieken om het niet alleen over wendbaarheid te hebben, maar het echt te doorleven.”

Gidion Peters - Scrum Company

Gidion Peters

ICP-ALP gecertificeerde training

Als eerste in Nederland is de training geaccrediteerd door het International Consortium for Agile, waarmee deelnemers het certificaat en de titel ICP-ALP (Agile Leadership) ontvangen. Minke Buizer, zelf voormalig manager, is een van de trainers van Scrum Company die de leiderschapstrainingen geeft. “Key bij leiderschap in een wendbare organisatie is het vermogen om los te laten. We nemen afscheid van sommige patronen waarmee je in het verleden succesvol bent geweest. In de training gaan we met een kleine groep leiders en managers, die voor soortgelijke uitdagingen staan, aan de slag. Tussen de drie trainingsdagen is telkens een maand tijd ingebouwd om wat je hebt geleerd direct in praktijk te brengen. Je reflecteert daarop met de anderen uit de groep.”

Drie niveaus van agile leiderschap

Om een effectieve leider te worden in een wendbare organisatie onderscheidt de training veranderingen op drie niveaus. Ten eerste komt het organisatieniveau aanbod. “Organisaties zijn niet meer de voorspelbare machines zoals Taylor ze typeert. Ze werken meer als ecosystemen, waarin alles in elkaar haakt en iedereen elkaar nodig heeft. Dat vraagt om het anders aanpakken van traditionele managementprocessen, zoals budgetteren, het beoordelen van collega’s en besluiten nemen”, licht Peters toe. Op het teamniveau is de overgang belangrijk van het werken in silo’s naar het werken in zelfstandige, flexibele en multidisciplinaire teams. Buizer: “Ten slotte is het belangrijk om op individueel niveau naar jezelf als leider te kijken. Hoe kan jij helpen om teams te versnellen en welke mindsetverandering is daarvoor nodig?”

Minke Buizer - Scrum Company

Minke Buizer

Highlights uit de training

Een aantal tools en technieken blijken populair onder de leiders en managers die Scrum Company traint. Zo is er integratieve besluitvorming: een manier van vergaderen op MT-niveau die helpt om sneller te beslissen en experimenten te ontwerpen. Ook de groeiconversaties blijken een zeer bruikbare techniek. Groeiconversaties zijn regelmatig terugkerende 10-minuten gesprekken tussen manager en medewerker, waarin groei als individu en als teamlid centraal staat. Tot slot helpt Agile Portfolio Management bij het inrichten en sturen van teams en het voortdurend prioriteren en focus aanbrengen. “Deelnemers vertellen ons dat het aan de slag gaan met deze werkwijzen, plus drie dagen de tijd nemen om te reflecteren op hun werk en organisatie, het meest waardevol is”, aldus Peters. De aankomende training vindt plaats op 23 oktober, 20 november en 18 december.