Posts From Cor Dol

Medezeggenschap pensioen niet vanzelfsprekend

Medezeggenschap van personeel bij het veranderen van de pensioenregeling, zoals bij het overgaan van een OPF (ondernemingspensioenfonds) naar een APF (algemeen pensioenfonds) lijkt vanzelfsprekend, maar is dat niet. Waarom zou een onderneming zo’n overstap maken en welke rol heeft het personeel daarbij? In februari van dit jaar publiceerde de SociaalEconomische Raad (SER) een rapport, aangevraagd door (inmiddels demissionair) staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het onderwerp: medezeggenschap pensioen

Gebouwbeheersystemen verbinden voor grotere waarde

Gebouwbeheersystemen zorgen voor een goed klimaat en de juiste temperatuur in een gebouw; voor veiligheid en licht. Maar vaak werken ze door de onderverdeling onafhankelijk van elkaar. Terwijl juist in de verbinding winst valt te halen, mogelijk ook financieel. Makkelijker gezegd dan gedaan, want het vereist een mentaliteitsverandering. Jeroen Heunen is bestuurslid van CREME Nederland, een onafhankelijk eindgebruikersplatform voor corporate real estate managers. Zij constateren dat veel leden van het

Data en gezondheidszorg: niet vanzelfsprekend

Als het gaat om het delen van data binnen de gezondheidszorg, spelen zaken als privacy en vertrouwelijke onderzoeksgegevens een grote rol. Toch is de patiënt erbij gebaat als data worden gedeeld. Wat zijn de voor- en tegenargumenten in deze discussie? De combinatie van (big) data en gezondheidszorg komt maar moeizaam van de grond. De landelijke invoering van elektronische patiëntendossiers (EPD) wordt door sommigen als moeizaam ervaren. Intern en extern delen

Nieuwe uitdagingen voor de douane

Van alle importen die plaatsvinden in de EU, wordt een kwart via Nederland afgehandeld. Het aandeel van Nederland in de Europese export bedraagt ruim tien procent. Enorme hoeveelheden, die ervoor zorgen dat in Nederland hoge eisen worden gesteld aan software voor aangiftes. En de goederenstroom wordt alleen maar groter. “De Douane is de manager van het grensoverschrijdende goederenverkeer”, zegt Frank Heijmann, Hoofd Handelsrelaties bij de Douane. Een algemene opmerking die

De schoonmaakbranche is volop in beweging

Ontwikkelingen genoeg in de schoonmaakbranche. Behalve een vernieuwingstafel -een gestructureerd overleg tussen werkgevers en sociale partners- wordt druk gewerkt aan de Code Verantwoordelijk Marktgedrag en een keurmerk van de brancheorganisatie. OSB-voorzitter Piet Adema bespreekt de actuele zaken. De schoonmaakbranche is zeker geen branche waar de tijd en ontwikkelingen stilstaan. Integendeel, constateert Piet Adema, voorzitter van de OSB (Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten). Zo is er sprake van een vernieuwingstafel met betrekking

Digitale economie in Nederland beter op de kaart

De Nederlandse economie wordt meer en meer een digitale economie: alle sectoren van het bedrijfsleven zijn in hoge mate onderhevig aan digitalisering, waaronder communicatie, media, zorg en retail. De impact van deze digitalisering is enorm en wordt wel de Vierde Industriële Revolutie genoemd. De combinatie van technologie en de connected society heeft de digitale omwenteling in een stroomversnelling gebracht. Tot de komst van het internet was ICT iets wat bedrijven

E-HRM vraagt om gedegen strategie

Veel grote bedrijven hebben wel een HRM-systeem en soms de digitale/elektronische versie daarvan, E-HRM, maar voor veel bedrijven in het mkb staat het niet op het prioriteitenlijstje. Terwijl een goed (E)HRM-systeem wel degelijk een behoorlijke meerwaarde kan hebben. Een goede strategie is wel vereist. E-HRM wordt ook wel aangeduid als employee self service- of manager self service-systemen, in feite een intranet-portal waarop een werknemer bijvoorbeeld kan checken hoeveel vrije dagen

Volop ontwikkeling in assetmanagement

If it ain’t broke, don’t fix it: voor grote opdrachtgevers in de Nederlandse infrastructuur als ProRail en Rijkswaterstaat gaat deze levenswijsheid niet zuiver meer op. Veel meer is tegenwoordig sprake van preventief en zelfs predicatief onderhoud om problemen op de lange duur te voorkomen. Gericht assetmanagement dus en een groeiende behoefte aan ketensamenwerking. Er zijn echter ook beren op ’s rijks wegen. De meerwaarde van assetmanagement Definities genoeg als het

Mobiliteit is in beweging

Dankzij de herstellende economie groeien ook de dagelijkse files weer. Niet alleen de rijks- en provinciale wegen staan vol, dat geldt net zo voor de binnensteden. De laatste jaren is er veel aandacht geweest voor het verkeer en vervoer náár de steden, maar minder ín de steden. Wat kan gedaan worden om de vitale stad van de toekomst mobiel te maken en te houden? Met het aanbieden van het adviesrapport

Digital marketing vraagt om balans

De digitale revolutie is overal. Ook in de wereld van marketing en reclame. De technologie biedt op dit vlak vele mogelijkheden, maar marketeers zijn geen technici. Daarnaast speelt het spel om de balans in het optimaal benutten van de technologie tegenover het ‘opdringen’ van al te veel op de persoon gerichte marketing. De vraag over de goede balans keert steeds weer terug, ook in het Rapport Digital Marketing Innovation dat

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'