Meer vrijheid en hogere uurtarieven zijn fijne bijkomstigheden voor zzp’ers. Maar als ondernemer loop je ook meer financiële risico’s. Daarom is het verstandig om die zoveel mogelijk af te dekken. Met een passende bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor zzp’ers, bijvoorbeeld. Dit zijn een aantal zaken waar je als zzp’er op moet letten.

Schadeposten

Iedereen maakt fouten. Maar als zzp’er kan een fout je heel wat geld kosten – en zelfs leiden tot een faillissement van je bedrijf. Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor zzp’ers voorkom je dat je zelf moet opdraaien voor schade die je aan anderen en hun goederen veroorzaakt.

Elke branche en elk beroep komt met zijn eigen soort(en) aansprakelijkheid. De meesten hiervan worden gedekt door een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering, waaronder:

  • Algemene bedrijfsaansprakelijkheid: als anderen letsel oplopen door jouw werkzaamheden.
  • Productaansprakelijkheid: als je geleverde producten schade veroorzaken aan eigendommen van je klanten.
  • Milieuaansprakelijkheid: wanneer er tijdens je werkzaamheden per ongeluk schadelijke stoffen lekken en hierdoor schade ontstaat.
  • Werkgeversaansprakelijkheid: als je een stagiair, tijdelijke uitzendkracht of andere zzp’er inzet en diegene tijdens het werk schade veroorzaakt of zelf letsel oploopt. 

Beoefen je een beroep waarbij je vermogensschade bij je opdrachtgever kunt veroorzaken? Zoals onjuist financieel advies, een ontwerpfout of het schenden van intellectuele eigendomsrechten? Dan kun je hier een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor zzp’ers voor afsluiten – deze schade wordt namelijk niet gedekt door een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Juridische conflicten

Als bedrijf kun je onder andere te maken krijgen met wanbetalers en zakelijke rechtsconflicten. Juridische claims en allerlei bijbehorende kosten (zoals advocaatkosten, deurwaarderskosten en proceskosten) pakken vaak peperduur uit. Maar met een rechtsbijstandverzekering voor zzp’ers bespaar je jezelf de knaken én kopzorgen. Hiermee beschik je namelijk over juridisch advies, een complete incassoservice, een juridische preventiedienst en juridische hulp bij conflicten.

Arbeidsongeschiktheid

Als ondernemer ben je niet alleen verantwoordelijk voor je pensioen en buffer. Ook als je door langdurige ziekte of (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid zonder inkomen komt te zitten, moet je jezelf van een inkomen zien te verzekeren.

Dagelijks raken zo’n 200 mensen tijdelijk of langdurig van de Nederlandse arbeidsmarkt. Het kan niet alleen gebeuren door een ongeval op werk waarbij je valt, struikelt of jezelf stoot. Ook door een zwangerschap of psychische problemen, zoals een burn-out, kun je uitgeschakeld raken – met alle financiële gevolgen vandien.

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers voorkom je dat je op een houtje moet bijten als je niet kan werken. Deze verzekering kan tot wel 90% van je inkomen dekken, en is daarnaast ook fiscaal aftrekbaar.

Onderzoek wat je nodig hebt

Andere aanvullende verzekeringen kunnen ook van pas komen. Neem je beroepsrisico’s onder de loep en onderzoek hoe je je grootste bedrijfsrisico’s kunt verkleinen. Denk hierbij onder andere aan je bedrijfsauto, inboedel, glasschade, en schade door inbraak en diefstal.