In een fase waarin het aantal faillissementen groeit, zoeken andere bedrijven naar mogelijkheden om een bedrijf over te nemen. Een failliet bedrijf heeft vaak immers een klantenbestand, een personeelsbestand en een inventaris die andere bedrijven kunnen helpen om een groter marktaandeel te verkrijgen. Tegelijkertijd kan het bedrijf verkopen interessant zijn voor partijen die in zwaar weer verkeren, nog voordat zij daadwerkelijk failliet gaan. Bij bedrijfsacquisitie kun je veel stappen zelf zetten. Is het verstandig om een tussenpersoon in te schakelen? In dit artikel lees je er meer over. 

Tussenpersoon voor vaststellen bedrijfswaarde 
Een belangrijke reden om voor een tussenpersoon te kiezen bij de overname van een bedrijf, is het feit dat deze tussenpersoon een goede inschatting kan geven van de waarde van de over te nemen partij. Een bedrijf kopen met Marktlink begint bij een inventarisatie van de omzet, de naamsbekendheid, het reeds verkregen marktaandeel, schulden en bijvoorbeeld het personeelsbestand. Het zijn voorbeelden van factoren die meegenomen moeten worden in het bepalen van de bedrijfswaarde. Je kunt voor het inschakelen van zo’n tussenpersoon al eens een online tool gebruiken om een inschatting te krijgen van de waarde van een bedrijf. Let op, aan zo’n tool kunnen logischerwijs geen rechten ontleend worden.

Onderhandelingen voeren met een tussenpersoon 
Op basis van de bedrijfswaarde kunnen de onderhandelingen gestart worden. Ook bij deze onderhandelingen is het prettig om een tussenpersoon te gebruiken. Vaak heeft men nog geen ervaring in bedrijfsacquisitie, waardoor lastig te bepalen is welk deel van de prijs af te halen valt. Tegelijkertijd zijn er mogelijk andere geïnteresseerde partijen die eveneens een bod willen doen. Om dit goed te coördineren kan een verkopende partij een tussenpersoon in de arm nemen, die deze taak op zich neemt. De verkoop van een bedrijf is logischerwijs niet te vergelijken met de verkoop van losse producten uit je particuliere inboedel. Er komt veel meer bij kijken. 

In orde maken van het papierwerk 
Ook na het sluiten van een deal komt de tussenpersoon van pas. De tussenpersoon heeft de kennis en ervaring om uitleg te kunnen geven over de stappen die gevolgd moeten worden. Het is belangrijk de gemaakte afspraken helder vast te leggen op papier, zodat hier later geen discussie over kan ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan schuldeisers die niet eerder door de verkopende partij gemeld zijn. Het is vervelend wanneer je na de overname van een bedrijf geconfronteerd wordt met dergelijke kostenposten. In de documenten kun je vastleggen dat je hier als koper niet verantwoordelijk voor bent.