Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn, kun je als ondernemer weer vooruit kijken. Ondernemen is actief inspelen en kansen benutten. Een extra financiële buffer is dan handig om omzet te realiseren. Om een bedrijfsmiddel te vervangen of om de voorraad aan te vullen. Geld is nodig om een bedrijf te runnen. Iedereen kent het spreekwoord ‘wie zaait zal oogsten’.

Zakelijke kredieten en leningen

Voor ondernemers zijn er zakelijke leningen en kredieten. Er is een duidelijk verschil tussen deze kredietvormen. Een bedrijfslening is bedoeld voor de aanschaf van duurzame bedrijfsmiddelen. Een vergelijkbaar instrument is leasen. Een bedrijfsmiddel is een investering en kent een afschrijvingsmogelijkheid. Een zakelijke lening is dan ook met een langere looptijd en met een vaste rente. De ondernemer weet waar hij aan toe is omdat de kosten inclusief afbetaling vast liggen gedurende een afgesproken periode. Zakelijke leningen hebben dikwijls een looptijd van twee tot vijf jaar.

Zakelijk krediet is een buffer

Het zakelijke krediet heeft een andere doelstelling. Het krediet wordt gebruikt ter versterking van de cashflow of de financiële buffer. De lening wordt gebruikt bij zaken die horen bij de bedrijfsvoering. Het financieren van een voorraad of het betalen van een incidentele rekening. Het wordt gezien als een voorschot op de te behalen omzet. Een zakelijke krediet dient dus flexibel te zijn. Opnemen en aflossen wisselen elkaar af. Met de kredietverstrekker wordt een maximaal kredietbedrag afgesproken.

Rekeningcourant krediet bij de bank

Een zakelijk krediet is er in twee variaties. Het rekeningcourant krediet bij de bank geeft de mogelijkheid om rood te staan op de zakelijke bankrekening. Het is aan de ondernemer of hij hiervan gebruik maakt en in welke mate. Er wordt met de bank een maximaal kredietbedrag afgesproken. De rente is variabel en wordt berekend op het opgenomen kredietbedrag. De aflossing is flexibel, maar minimaal 2 procent van de kredietlimiet. Voor deze kredietverstrekking worden er wel maandelijkse kosten berekend. De kracht van deze kredietvorm is de directe beschikbaarheid van kapitaal.

Een andere vorm is het zakelijke krediet wat bestemd is voor de financiering van middelen die behoren tot de bedrijfsvoering. Het verschil met het rekeningcourant krediet is dat het een specifiek doel heeft. Er is geen mogelijkheid om afgeloste bedragen weer op te nemen. Het heeft wel een korte looptijd van maximaal twee jaar. De aflossing gebeurt meestal aan de hand van een percentage van de omzet. Dit betekent in goede tijden meer aflossen.