Werken als financial betekent dat je voortdurend cijfers aan het verwerken bent. Dat vergt verschillende vaardigheden die je niet zomaar bezit, hoe veel aanleg je ook hebt voor het doen van dit soort werk. Omdat je nooit te oud bent om te leren, bespreken we hier een aantal handige opleidingen die je zou kunnen volgen om je werk als financial beter tot uitvoering te kunnen brengen.

Power BI

Als financial is het nuttig om zogenaamde Power Bi cursussen te volgen. Daarbij leer je op een zo efficiënt mogelijke manier een goede rapportage kunt maken met behulp van Microsoft Power BI. Je leert met informatie uit verschillende bronnen een interactief dashboard samen te stellen met grafieken en slicers. Op die manier kun je kostbare tijd bij het verzamelen en transformeren van data besparen door software het meeste werk voor je te laten doen. En het is natuurlijk hartstikke leuk en handig dat je met de vaardigheden die je bij een Power Bi cursus opdoet voor mooie en handige visualisaties van cijfers kunt zorgen.

Excel voor Financials

De kans is groot dat je als financial aan de slag moet met Microsoft Excel. Dat is een handig stukje software voor dit vakgebied, maar het is niet een eenvoudig programma om onder de knie te krijgen. Maar als je dat wel lukt, kan Excel je een hoop werk uit handen nemen. Daarom is het verstandig om je te laten bijscholen in wat Excel voor je kan doen en hoe er op een zo handig mogelijke manier gebruik van kunt maken om je werk zo makkelijk mogelijk te maken. Deze opleiding kun je volgen bij staan-academy.com.

Business Analytics

Data analytics en statistics spelen een steeds belangrijkere rol in de zakenwereld, in die mate zelfs dat perfomance management eigenlijk niet meer zonder deze zaken kan. Als financial moet je daarmee aan de slag. Deze gegevens kunnen immers van grote waarde zijn bij het formuleren van gefundeerde business adviezen aan het operationele en strategische management van het bedrijf. Maar dan moet je als financial wel goed weten hoe je ze moet toepassen. Bij de opleiding Business Analytics voor Financials ontwikkel je kennis over toepassingen van relevante business analytics en essentiële vaardigheden om informatiebehoeften te kunnen vertalen in toepassingen van data analytics en statistische modellen.

De vaardigheden die je bij deze opleidingen kunt opdoen kunnen van grote waarde zijn om je werk als financial niet alleen beter, maar ook op een efficiëntere manier te kunnen uitvoeren. Zo kun je je ook zekerder voelen in je werk.