De gemeenschappelijke deler tussen dierenwelzijn en het terugdringen van het antibioticagebruik is diergezondheid. En dat is bij de hoog presterende dieren een uitdaging. Dat goede voeding hierbij essentieel is hoef je geen veehouder te vertellen. Dat spreekt voor zich. En toch krijgt het belangrijkste nutriënt niet de waardering die het verdient: namelijk water. De meeste veehouders gebruiken de flexibiliteit van wateradditieven om snel te schakelen, bijvoorbeeld voor het inzetten van medicijnen en vaccinaties. Maar juist omdat dieren bijna twee keer zoveel drinken in vergelijking tot wat ze eten én omdat er omstandigheden zijn waarbij de voeropname daalt maar de wateropname gelijk blijft, is water bij uitstek geschikt voor nutritionele ondersteuning.

Kwaliteit van water

Alvorens verder in te gaan op de mogelijkheden van nutritionele wateradditieven moet eerst stil gestaan worden bij de waterkwaliteit. Alle additieven, inclusief medicijnen en vaccinaties, worden beïnvloed door de waterkwaliteit. Waterkwaliteit kan in twee delen worden opgesplitst: chemische- en microbiële kwaliteit. De chemische kwaliteit omvat moleculen als ijzer, mangaan, calcium en magnesium waarvan de laatste twee grotendeels de hardheid bepalen. Te veel mineralen veroorzaken neerslag in de leidingen die lekkage kan veroorzaken. Neerslag is tevens een ideale bodem voor micro-organismen die biofilm vormen. Hoewel een teveel aan moleculen overlast veroorzaakt, kan er ook een tekort optreden. Water dat gezuiverd is van alle zouten en mineralen, zoals na omgekeerde osmose, wordt niet voor niets ‘agressief water‘ genoemd. Dit water is in staat om beton op te lossen. In de praktijk is er een relatie tussen dit agressieve water en kreupelheid, doordat, zo wordt verondersteld, de mineraalhuishouding onder druk komt te staan. Daarnaast verliest water het bufferend vermogen waardoor een kleine toevoeging van zuren (zoals gebruikelijk is voor de Salmonella-controle) de pH-waarde flink onderuit kan halen. Dit kan leiden tot ondrinkbaar water, wat in de praktijk ernstige gevolgen heeft. De microbiële kwaliteit van water wordt bepaald door levende organismen. Hoewel kraanwater een laag aantal bacteriën bevat, kan via een vervuild leidingsysteem de microbiële druk aan de drinknippel enorm hoog zijn. Via drinkwater zijn pathogene organismen prima in staat om een infectie van dier op dier over te dragen. Kortom, de focus op microbiële kwaliteit van drinkwater gaat verder dan het water alleen. Het leidingsysteem moet ook schoon zijn.

Wateradditieven voor diergezondheid

Kanters ontwikkelt en verkoopt wateradditieven die gericht zijn op de optimalisatie van de diergezondheid. Bij de opstart van kuikens is het darmstelsel nog volop in ontwikkeling en erg gevoelig voor verstoringen. Via het drinkwater kan de eiwitvertering in het voer worden ondersteund. Organische zuren in verschillende samenstellingen en in combinatie met organisch gebonden mineralen verbeteren de eiwitvertering, waardoor er minder eiwitten beschikbaar zijn voor bacteriële fermentatie. Dit vermindert de kans op natte mest en heeft op die manier dus ook invloed op het stalklimaat. Kortom, water heeft vele kanten en mogelijkheden waarin de waterkwaliteit grote invloed heeft op de toegevoegde wateradditieven. Kanters heeft meer dan dertig jaar ervaring op het ondersteunen van de diergezondheid middels wateradditieven. Via water kan de gezondheid nauwkeurig worden ondersteund, waarbij iedere situatie een specifieke aanpak vereist.

Meer informatie
Vera Bavinck, DVM MVS
Veterinary Support Manager
v.bavinck@kanters.nl