Het versterken van de gezondheid van een kuiken begint al in het ei. Innovaties op dit gebied zijn er volop. Bas Smaal van Viscon licht de ontwikkelingen toe.

Welke rol heeft Viscon gehad bij het HatchCare project?

“De maatschappelijke vraag naar diervriendelijk produceren groeit. Het HatchCare concept is een enorme vooruitgang voor de industrie, met nadruk op early feeding en het minimaliseren van stress voor kuikens. Als partner van HatchTech heeft Viscon de broederij-automatisering ontwikkeld om het HatchCare concept werkelijkheid te laten worden. Hierbij is speciale aandacht uitgegaan naar slimme automatisering die een nieuwe manier van kuikenverwerken mogelijk maakt. De HatchCare kuikens blijven vanaf het moment van uitkomen tot aankomst in de stal in de uitkomstkratten. De kuikens gaan niet, zoals bij traditionele processen, door geautomatiseerde sorteer- en telmachines. We creëren hierdoor een stressvrije omgeving voor de eendagskuikens.”

Welke efficiëntieslag kan behaald worden bij het verder automatiseren van de broederij?

“Nadat een ei gelegd is kan de kwaliteit niet meer verbeterd worden. Wel kan getracht worden de kwaliteit zoveel mogelijk te behouden. Daarbij is een hygiënisch productieproces en stressvrije omgeving in de broederij van cruciaal belang. Automatisering kan hierbij een cruciale rol spelen. Een goed voorbeeld zijn innovaties zoals Live Embryo Detection, dat gebruikmaakt van hartslagtechnologie om gewenste van ongewenste eieren te onderscheiden. Of in-ovo techniek, waarbij het vaccin met een speciale naald al in het ei wordt ingebracht, voordat het kuiken geboren is. Zodat er gezondere en robuustere kuikens uit het ei komen met een sterke immuniteit tegen infectieziekten.”

Waarom is het belangrijk dat een kuiken zo min mogelijk stress ondervindt?

“Elke omgeving zal voor een kuiken onbekend en eng zijn en als zodanig zijn kuikens niet volledig stressvrij totdat ze de boerderij bereiken. Het verwerken en het transporteren van een kuiken na uitkomst in de broederij is een van deze stressfactoren en daarom moet een kuiken zo kort en vrij mogelijk worden getransporteerd. Langdurige blootstelling aan een stressvolle omgeving zal betekenen dat de energie-uitgaven worden verspild om de stressperiode te overwinnen in plaats van om te zetten in groei. Dit heeft ook invloed op het gezondheidsrisico, de kuikens komen zwakker aan op de boerderij. Daarom is het erg belangrijk om het stressniveau zo laag mogelijk te houden.”

Hoe kan de bioveiligheid in de broederij verbeterd worden?

“Een groot risico voor de gezondheid van de net uitgekomen kuikens zijn onbevruchte eieren of eieren met een afgestorven embryo die meegaan in het broedproces. Deze eieren kunnen tijdens het verwerken of tijdens het broedproces breken en zodoende ziekmakende bacteriën verspreiden. Door de hartslag van het embryo in het ei te detecteren kan er een heel nauwkeurig onderscheid gemaakt worden tussen gewenste en ongewenste eieren. Alleen de levende eieren gaan door in het proces. De ongewenste eieren worden niet aangeraakt waardoor gezondheidsrisico’s worden voorkomen. Door tevens schone en vuile ruimten efficiënt van elkaar te scheiden wordt het risico op kruisbesmetting geminimaliseerd.”

Meer informatie
Viscon Group
www.viscongroup.eu
info@viscon.eu
+ 31 (0) 78 673 9898