De manier waarop een kuiken uit het ei komt, is essentieel voor de gezondheid van het dier. De omstandigheden tijdens het broeden dienen daarom ideaal te zijn. De broederijmedewerker kan hierbij niet zonder technologie, vertelt Erik Helmink, marketingdirecteur bij HatchTech Group.

Hoe gaat het broedproces in zijn werk?

“Het gehele broedproces duurt 21 dagen en bestaat uit twee delen. De eerste achttien dagen worden de voorbroedfase genoemd. Tijdens die periode worden de eieren regelmatig gekeerd, zoals dat ook in de natuur gebeurt. Na achttien dagen komen de eieren in de overlegfase, waarin gekeken wordt of er sprake is van een levend embryo. Deze levende eieren komen vervolgens in de nabroedfase. In deze fase, die drie dagen duurt, komen de eieren uit.”

Welke rol speelt bioveiligheid in dit proces?

“Bioveiligheid, of bio security, is de gezondheidsstatus van de broedrij. De broederij kan gezien worden als de kraamkamer van de pluimveesector. Net zoals bij een kraamkamer moet deze ruimte voldoen aan strikte hygiënische voorwaarden. Voor en na het broedproces wordt de broedruimte grondig schoon-gemaakt, loop- en werkruimten elke dag gereinigd. Daarnaast moeten medewerkers die naar binnen gaan douchen en worden de te gebruiken materialen gedesinfecteerd. Er worden regelmatig hygiëneswaps afgenomen om de hygiëne te testen en waarborgen. Het is een continu proces om alles zo gezond en schoon mogelijk te houden.”

Welke factoren zijn belangrijk bij de ontwikkeling van kuikens?

“Het begint bij het broedei dat zo vrij mogelijk van bacteriën moet zijn. Tijdens het broeden moeten omstandigheden ideaal zijn wat betreft temperatuur, luchtvochtigheid en hoeveelheid CO2. Het kuiken kan zich maximaal ontwikkelen als het een constante aanvoer van zuurstof heeft, zodat de celdeling zo goed mogelijk verloopt. Om deze reden moet er voldoende uniforme luchtverversing zijn. Door het optimaal houden van de omstandigheden tijdens het uitbroeden, hoeft de broederijmedewerker geen extra ingrepen te doen om de kuikens (geforceerd) uit het ei te laten komen. Wanneer een embryo zich op een natuurlijke manier ontwikkelt en geboren wordt, zijn de organen van het kuiken optimaal gegroeid. Dit heeft weer voordelen voor de gezondheid van het kuiken buiten het ei.”

Hoe kunnen broedmachines de gezondheid bevorderen?

“Een broedmachine kan ervoor zorgen dat het kuiken terechtkomt in een prettige omgeving. De machine zorgt voor de ideale temperatuur en luchttoevoer. Daarnaast hebben wij nu HatchCare ontwikkeld waarin de kuikens direct toegang hebben tot water, voer en licht. In de gewone uitkomstmachines zitten kuikens soms tot 36 uur in het donker te wachten zonder voedsel of water, omdat sommige eieren eerder uitkomen dan andere. Op het moment dat zij wel toegang hebben tot deze voedingsstoffen, kan de ontwikkeling die heeft plaatsgevonden in het ei worden voortgezet zonder verstoring. Doordat het dier direct voedsel en water heeft, hoeft het de dooierrest niet te gebruiken om te overleven, maar kan het deze gebruiken voor het verder ontwikkelen van het lichaam. Bovendien helpt dit stress voorkomen.”

Hoe staan jullie de broederijen bij?

“Wij leveren broedmachines en de bijbehorende technologie. Wanneer een klant een nieuwe broederij wil opzetten, tekenen wij deze broederij uit. Vervolgens zorgen wij voor de broedmachine en de juiste luchttoevoer, en kijken wij naar de logistiek, minimale mensbewegingen, maximale efficiëntie en energiezuinigheid. Daarnaast blijven wij onze klanten ondersteunen met een coachingstraject om te borgen dat de broederijen maximaal renderen en 24/7 technische service. Gedurende het hele proces helpen wij broederijen om zo gezond mogelijke kuikens te produceren. Dit is een continu proces, waarbinnen wij voortdurend kijken naar hoe dit nog beter kan.”

Meer informatie
HatchTech is een technologie- en broedmachineleverancier.
www.hatchtech.nl
info@hatchtech.nl
0318-512511