Het is van groot belang voor vitale kuikens om het proces vanaf de productie van het broedei goed te monitoren en te ondersteunen. “Een goed broedei is een voorwaarde voor een vitaal kuiken. In de verdere gezondheid van het kuiken spelen de juiste broedfaciliteiten een grote rol”, vertelt Edwin Paardekooper, productmanager bij Probroed & Sloot. Om het broedproces te optimaliseren wordt er volop geïnnoveerd in de sector en krijgt samenwerking nog meer nadruk.

Waarom is het belangrijk een kuiken meteen na de geboorte te ondersteunen?

“Op dit moment zijn er voor het kuiken twee belangrijke thema’s, gezondheid en welzijn. Wanneer een kuiken direct na uitkomst ondersteund wordt door het ter beschikking hebben van voer, water en licht maakt het een goede start en ontwikkelt het zich tot een vitaal kuiken. Dit gebeurt dan op een welzijnsvriendelijke manier.”

Wat zijn de voordelen van een vitaal kuiken?

“Een vitaal kuiken is de basis voor een gezonde houderij. De vleeskuikenhouder streeft altijd naar een optimaal resultaat en wil graag mooie kuikens afleveren. Dit begint met een vitaal kuiken. Binnen de sector wordt er samen hard gewerkt aan systemen om vitale kuikens af te leveren.”

Welke innovaties zijn er ten behoeve van gezonde kuikens?

“Er zijn de laatste jaren meerdere innovaties ontwikkeld die toegepast worden in broederijen. Zo kunnen broedeieren nu worden gecontroleerd op eventuele haarscheuren, die beïnvloeden de kwaliteit van het kuiken. De beschadigde eieren worden uit het proces gehaald. Daarna worden de eieren na de voorbroedfase van 18 dagen gecontroleerd op basis van hartslag, een tweede innovatie waarbij het leven in het ei gemeten kan worden. Het voordeel hiervan is dat alleen levende embryo’s naar de uitkomfase worden gebracht, wat weer invloed heeft op de vitaliteit van de kuikens. Een andere, zeer belangrijke, innovatie die toegepast wordt in onder andere enkele broederijen is early feeding. De kuikens hebben direct na het uitkomen in het licht de beschikking over voer en water. Het kuiken kan zich hierdoor goed ontwikkelen, is mooi rustig en gebruikt de dooier voor de opbouw van weerstand. Dit alles leidt tot een robuust, vitaal kuiken wat de gezondheid in de stal weer ten goede komt.”

Waarom is samenwerking binnen de pluimveesector belangrijk?

“Onder andere om bovenstaande innovaties te ontwikkelen en toe te passen. Dit hadden we zonder samenwerking met partners niet kunnen realiseren. De broederij is één onderdeel van de gehele pluimveeketen. De vermeerderaar levert ons de broedeieren aan. Die uitgebroed als kuiken daarna bij de vleeskuikenhouder komen. Via slachterijen gaan ze uiteindelijk naar supermarkten en consumenten. Een voorbeeld van samenwerking is de omschakeling richting langzaam groeiende kuikens die nu in Nederland gaande is. Wij zijn die in 2007 gestart met een aantal partners. Wat eerste een nichemarkt was, is nu een groot deel van de Nederlandse pluimveehouderij. Zonder samenwerking binnen de keten was de omschakeling niet mogelijk geweest. We werken in de voedselketen en staan aan de basis van gezond voedsel dat in de supermarkt komt te liggen. We moeten daar op een goede en betrouwbare manier aan werken met elkaar. De sector moet daarom zijn verantwoordelijkheid nemen, en elk onderdeel van de keten moet de andere schakels in de gaten houden en elkaar informeren, samenwerken is voor de keten cruciaal.”

Meer informatie
Probroed & Sloot is een broederijonderneming in de vleespluimveeketen in Nederland, Duitsland en België.
www.probroed.com/nl/
info@probroed.com
0544-473000