Mensen die meer dan twee weken per maand zakenreizen maken, ervaren meer gezondheidsklachten dan werknemers die dat minder doen. Veel reizen voor werk staat namelijk in verband met symptomen als angstgevoelens, depressie en slaapproblemen. En het resulteert vaak in riskant gedrag als overmatig roken, drinken en weinig lichaamsbeweging. Dat blijkt uit onderzoek van Columbia University en The City University of New York.

Niet-infectieuze ziekten tijdens zakenreizen

Het onderzoek richtte zich als een van de eerste op de gezondheidseffecten van niet-infectieuze ziekten tijdens business trips. Eerder werd bijvoorbeeld al onderzocht hoe tropische ziekten bij werknemers op zakenreis voorkomen kunnen worden.

Uit het nieuwe onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat werknemers die alcohol consumeren vaker lichamelijk verslaafd worden tijdens langdurige zakenreizen. De mentale gezondheid nam ook significant af naarmate de duur van de zakenreis toenam.

Depressie, angstgevoelens en alcoholisme

Het onderzoek is gebaseerd op de gezondheidsdossiers van 18.328 reizende werknemers die in 2015 verschillende inspecties hebben ondergaan. Na deze inspecties werden ze op verschillende schalen geplaatst die de mate van depressie, angstgevoelens en alcoholisme aangeven. Hieruit kwamen de volgende resultaten:

  • 24 procent van de deelnemers (en 15 procent op een andere schaal) gaf aan milde tot ernstige depressiegevoelens te ervaren
  • 6 procent van de deelnemers die alcohol consumeerden, kreeg verslavingssymptomen tijdens de reizen in het buitenland
  • Het aantal angstgevoelens nam toe met het aantal overnachtingen

Chronische ziekten door leefstijlfactoren

“Hoewel business trips vaak als een pluspunt gezien worden en tot betere carrières leiden, zijn er steeds meer onderzoeken die aantonen dat langdurige en veelvoudige zakenreizen gepaard gaan met chronische ziekten door leefstijlfactoren,” zegt Andrew Rundle. Hij is universitair hoofddocent epidemiologie aan de Mailman School of Public Health.

“Het vakgebied van de reisgeneeskunde voor beroepsbeoefening moet verder gaan dan de huidige focus op infectieziekten, hart- en vaatziekten, geweld en letsel. Zo worden ook de mentale gezondheidseffecten van zakenreizen onder de aandacht gebracht.”

Verantwoordelijkheden van werkgever en -nemer

Werkgevers en -nemers moeten volgens Rundle nieuwe manieren bedenken om de gezondheid van werknemers tijdens zakenreizen te verbeteren. Tijdens eerder onderzoek toonde hij namelijk al aan dat overmatig reizen voor werk geassocieerd wordt met een hogere Body Mass Index, bloeddruk en obesitas.

“Op individueel niveau moeten werknemers die vaak op zakenreis gaan hun verantwoordelijkheid nemen over de keuzes die ze maken op het gebied van dieet, lichaamsbeweging, alcoholconsumptie en slaap. Maar werkgevers moeten er ook voor zorgen dat hun personeel de ruimte krijgt om die juiste keuzes te maken.”

Zakenreisen vanuit Nederland

Het Nederlandse onderzoeksbureau NBTC-NIPO Research heeft vorig jaar onderzoek gedaan naar het aantal zakenreizen vanuit Nederland. Hieruit kwam naar voren dat de Nederlandse beroepsbevolking ongeveer 8.6 miljoen zakenreizen heeft gemaakt in 2016. Dit grote aantal onderstreept het belang van veelzijdiger onderzoek naar de gezondheidseffecten van zakenreizen vanuit Nederland.

De resultaten van het onderzoek zijn online gepubliceerd in de Journal of Occupational and Environmental Medicine.