‘Opkomst en ondergang van de iPadschool’ luidde een recente kop in de NRC. Het Parool schreef eind vorig jaar al een artikel met de kop ‘Hoe de Steve Jobsschool uitliep op een fiasco’. Nu het faillissement voor Maurice de Honds Stichting ‘Onderwijs 4 Nieuwe Tijd’ (O4NT) is ingediend bij de Amsterdamse rechtbank, rijst de vraag: wat kan het Nederlandse onderwijs van het experiment met de iPadscholen leren? Onderwijswetenschapper van de Universiteit Utrecht Jeroen Janssen: “De technologie werd op deze scholen voorop gesteld. Dat moet je dus niet doen.”

Technologie in het onderwijs

De Hond had het idee dat er in het onderwijs de afgelopen decennia niets veranderd was. Dus wilde hij het radicaal omgooien, en zette in het onderwijs de iPad centraal. Janssen: “Het idee dat je het onderwijs veel beter kan maken door enkel de inzet van technologie, is veel te simplistisch.”

Geen roze pil

Dat betoogde Janssen eerder al, in een opinie in Trouw, bij aanvang van de Steve Jobsscholen. “Ik schreef dat technologie geen vrolijke, roze pil is die bij inname al je problemen als sneeuw voor de zon doet verdwijnen. Daar sta ik nog altijd achter. Dat wij, volwassenen, de hele dag op onze smartphone zitten en alleen nog maar met computers werken, wil nog niet zeggen dat al dat technologiegebruik ook goed is voor een schoolgaand kind.”

Meer dan technologie

Janssen wijst erop dat het onderwijs heel veel is meer dan technologie. “Onderwijs heeft vele aspecten. De leerkracht. De leerling. De ouders. Het medium waarmee onderwijs wordt gegeven. Door in te zoomen op slechts één facet van een van de aspecten, namelijk het medium ‘iPad’, doe je geen recht aan de complexiteit van onderwijs.”

Problemen in het onderwijs worden schromelijk overdreven: door de bank genomen is het onderwijs in Nederland gewoon heel erg goed.

iPad kan behulpzaam zijn

De Utrechtse onderwijskundige staat allerminst negatief tegenover het gebruik van iPads in het onderwijs. “Het onderwijs kent vraagstukken waarbij technologie buitengewoon behulpzaam kan zijn. Vragen als: hoe kunnen we differentiëren, hoe kunnen we onderwijs op maat geven? Er bestaan uitstekende apps, zeker op het gebied van taal en rekenen, die goed in de gaten houden wat het niveau van de leerling is, en daar de reken- of taalopdrachten op aanpast. Daarnaast kan de docent dankzij die apps nog beter monitoren of en hoe de leerling vordert.”

Overdreven problemen

Janssen geeft tot slot aan dat de problemen in het onderwijs naar zijn mening schromelijk overdreven worden. “Natuurlijk zijn er dingen die beter kunnen, maar door de bank genomen is het onderwijs in Nederland gewoon heel erg goed. Als je dat radicaal anders wil gaan doen, gooi je alles wat wel goed is ook weg. Dat lijkt me nogal kwalijk. Bovendien, de opdracht van de leerkracht is in al die jaren hetzelfde gebleven: help kinderen een scherp intellect te ontwikkelen, zorg dat ze sociaal vaardig zijn en zich zo een plek in de maatschappij kunnen verwerven. Natuurlijk kan een iPad helpen om dat te realiseren. Maar het is onverstandig om daarin de iPad leidend te maken. Dat is nu ook in de praktijk gebleken.”

Bron: Universiteit Utrecht