Tag "Pensioen"

Is uw pensioen goed geregeld?

Zekerheid in onzekere tijden Het pensioen wordt steeds meer de eigen verantwoordelijkheid van de klant. Of het nu gaat om zakelijke klanten of consumenten. Uit onderzoek blijkt dat veel consumenten een te hoge verwachting hebben ten aanzien van hun toekomstig pensioeninkomen en dat veel ondernemers leven met de gedachte dat hun bedrijf ook hun pensioen is. De realiteit van alledag leert echter iets anders. In verreweg de meeste gevallen levert

Hoe komen we in de nieuwe pensioenwereld?

Werknemers moeten zich veel meer verdiepen in hun pensioen Waar staan we en vooral, waar gaan we naar toe in pensioenland? Wat speelt er in pensioenland, waarom en wat gaan we er aan doen om ons pensioenstelsel houdbaar te krijgen. Er zijn drie grote thema’s die spelen als het om pensioen gaat. Allereerst die van kostenbeheersing. Dit is nodig gezien de economische malaise waarin we nog steeds verkeren, gezien de

Weg met pensioen!

Veranderende economie vraagt om een andere kijk op financiële zekerheid Pensioenregelingen in Nederland zijn toe aan een grote vereenvoudiging, daar is iedereen het wel over eens. Vooralsnog zitten we echter nog opgescheept met de erfenis van de afgelopen paar decennia. In legio verzekerde regelingen lopen de toezeggingen niet meer parallel met de financiering. Dat is fijn voor pensioenadvocaten maar erg frustrerend voor werkgever en werknemer. Met diverse maatregelen is inmiddels

Pensioen voor iedereen begrijpelijk

Beter en duidelijk communiceren over pensioen is nu belangrijker dan ooit. In de Pensioenwet staat dat de informatie die de uitvoerder aan deelnemers verstrekt, duidelijk, begrijpelijk, juist en volledig moet zijn. Maar ook voor de werkgever is een belangrijke taak weggelegd. Met alle wijzigingen op komst wordt pensioencommunicatie steeds belangrijker, maar zeker niet eenvoudiger. De mate van pensioenbewustzijn heeft veel te maken met de manier van communiceren en de mate

Pensioen steeds meer eigen verantwoordelijkheid

Belangrijke rol voor werkgever en pensioenuitvoerder weggelegd bij creëren pensioenbewustzijn. Het Nederlandse pensioenstelsel behoort nog altijd tot de beste ter wereld, maar ook dat van ons wordt soberder. We zullen steeds meer zelf voor onze eigen oudedagsvoorziening moeten zorgen. Maar ook dan is er voor de werkgever en de pensioenuitvoerder nog een belangrijke rol weggelegd. Maar liefst driekwart van de mensen denkt nog steeds dat de overheid en de werkgever

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'