Veranderende economie vraagt om een andere kijk op financiële zekerheid

Pensioenregelingen in Nederland zijn toe aan een grote vereenvoudiging, daar is iedereen het wel over eens.
Vooralsnog zitten we echter nog opgescheept met de erfenis van de afgelopen paar decennia. In legio verzekerde regelingen lopen de toezeggingen niet meer parallel met de financiering. Dat is fijn voor pensioenadvocaten maar erg frustrerend voor werkgever en werknemer.

Met diverse maatregelen is inmiddels het aantal pensioenadviseurs drastisch in aantal teruggebracht en lijkt de beschikbare premie (DC) de standaard te worden voor pensioenregelingen. Deze trend wordt onderstreept door de introductie van producten als de PPI. De grootste stap op het gebied van kwaliteit is naar mijn mening gezet met de afschaffing van afsluitprovisie. Zat de tussenpersoon te vaak op schoot bij de verzekeraar, de onafhankelijke pensioenadviseur wordt per uur betaald en heeft geen banden met verzekeraars. Een risico blijft echter dat de pensioenadviseur aan het werk is voor de werkgever, die op het vlak van kostenbeheersing een belang heeft dat tegengesteld is aan dat van de werknemer. De oplossing zou kunnen zijn dat de pensioenadviseur gedeeltelijk uit de beschikbare premie wordt betaald. Dan kan de werknemer zelf bepalen of hij advies wenst.

Hoogleraar Toekomstvoorzieningen Gerry Dietvorst pleit voor een vierde en vijfde pijler voor de opbouw van pensioen. Een goed idee, maar wel een gemiste kans. Mijns inziens hij had meteen de tweede pijler moeten schrappen. Haal de beleggingen weg bij de verplichte pensioenfondsen en daarmee uit de anonimiteit. Het risico van overlijden en arbeidsongeschiktheid moet collectief worden gedragen en kan eenvoudig per branche worden afgedekt, maar geld sparen voor het risico van een lang leven kan veel overzichtelijker en vooral veel goedkoper.

Hoe mooi zou het zijn om je oudedagsvoorziening op je eigen lijfrenterekening te hebben staan en zelf de keuze te kunnen maken om een deel van het belegd vermogen te gebruiken voor bijvoorbeeld de aflossing van je hypotheekschuld of de verbouwing van je eigen woning? Het scheelt je in ieder geval een frustrerend gesprek met de accountmanager van je bank. Het plan is goed voor de economie en zorgt in één klap voor een pensioenstelsel dat veel beter bij deze tijd past.