Zekerheid in onzekere tijden

Het pensioen wordt steeds meer de eigen verantwoordelijkheid van de klant. Of het nu gaat om zakelijke klanten of consumenten. Uit onderzoek blijkt dat veel consumenten een te hoge verwachting hebben ten aanzien van hun toekomstig pensioeninkomen en dat veel ondernemers
leven met de gedachte dat hun bedrijf ook hun pensioen is. De realiteit van alledag leert echter iets anders. In verreweg de meeste gevallen levert de verkoop van een bedrijf te weinig op om na de pensionering door te kunnen leven op de manier die men daarvoor gewend was dat geldt overigens ook voor het opgebouwde pensioen in loondienst . Dat is vaak een hard gelag na een leven van hard werken. Een goede aanvullende pensioenvoorziening bovenop de AOW is voor iedere (MKB)ondernemer dan ook een absolute must. Dat geldt overigens niet alleen voor de ondernemer, maar net zo goed voor zijn of haar medewerkers of willekeurig iedere consument.

Wat blijkt?

Bijna tweederde van werkend Nederland maakt zich in meer of mindere mate zorgen over het pensioen. De meeste zorgen gaan over de onzekerheid over de hoogte van het pensioen. Het is voor veel mensen onduidelijk hoeveel zij na hun pensionering kunnen besteden of het genoeg is om hun huidige levenstijl voort te zetten. Veel mensen vinden het moeilijk om de opbouw van hun pensioen te doorgronden, het wordt als ingewikkeld en onverzichtelijk ervaren. Er zijn veel misverstanden over pensioen en pensioen opbouwen. De meest voorkomende misvattingen gaan over de gevolgen van de economische crisis voor de hoogte van het pensioen en over de hoogte van de kosten van pensioenfondsen en pensioenverzekeraars. Kortom, zekerheid heeft plaatsgemaakt voor onzekerheid.

Maatwerk

Geen mens en onderneming is hetzelfde. Een pensioen is dan ook maatwerk, dat volledig is afgestemd op uw specifieke wensen en omstandigheden. Door zijn kennis van zowel de pensioenmaterie, de in de markt beschikbare mogelijkheden en de wet- en regelgeving kan een professionele en deskundige adviseur zorgdragen voor een oudedagsvoorziening die naadloos aansluit bij uw situatie en belangen. Zekerheid in onzekere tijden. Een prettige en vooral ook geruststellende gedachte.

Pensioen is voor de meeste mensen een complexe materie, maar wel ontzettend belangrijk. Niet in de laatste plaats vanwege de grote financiële belangen die hiermee gemoeid zijn. Het gaat er immers om dat u na uw werkzame leven kunt genieten van een welverdiende (financieel) onbezorgde oudedag. Voor die zekerheid kan een pensioenadviseur zorgen die zijn of haar papieren op orde heeft en is aangesloten bij vaktechnische organisaties en/of keurmerken.