Veel organisaties die digitale bedrijven overnemen om baanbrekende technologieën en jong talent binnen te halen, falen erin de bedrijfscultuur te integreren. Dat blijkt uit een wereldwijde analyse van onderzoeksbureau Accenture.

Overname van digitale bedrijven

“Grote bedrijven bevechten kansrijke start-ups door meerdere digitale bedrijven over te kopen, de technologische capaciteiten te verhogen en zo een concurrentievoordeel te behalen,” zegt J. Neely. Hij is algemeen directeur bij Accenture en regelt de fusies en overnames van het onderzoeksbureau.

“Maar veel van die bedrijven worstelen met het integreren van de verschillende culturen en vaardigheden – de aanjager van een succesvolle digitale overname – waardoor ze helaas niet alle vruchten van de deal kunnen plukken.”

Integratie van de bedrijfscultuur

Om erachter te komen hoe het gesteld is met de integratie van digitale bedrijven stuurden de onderzoekers een enquête rond onder 1100 leidinggevenden van internationale ondernemingen. Hieruit kwam naar voren dat bijna twee derde (64 procent) van de organisaties die digitale bedrijven hebben overgenomen, ze als zelfstandige bedrijven behandelen.

Slechts 4 procent van de digitale bedrijven is volledig geïntegreerd in de cultuur van het moederbedrijf. Deze tweedeling komt voornamelijk voor bij organisaties die actief zijn in de consumptiegoederensector en de energie-industrie.

Opmerkelijk is wel dat 71 procent van de organisaties erkent dat technologische integratie essentieel is voor een succesvolle overname, en voor culturele integratie is dat bij 61 procent het geval. Het merendeel ziet dus wel het belang in van bedrijfsintegratie maar handelt er niet naar.

Opkomst van ‘digitale’ deals

Uit het onderzoek van Accenture blijkt ook dat de meeste fusies en overnames (F&O) om digitale bedrijven gaan. 42 procent van de organisaties doet dit naar eigen zeggen namelijk om de volgende generatie technologieën binnen te halen, en 43 procent wil hun capaciteiten verhogen. Bedrijven in de reis- en gezondheidsindustrieën waren de koplopers op dit gebied.

61 procent van de bedrijven gebruiken verschillende teams en evaluatiecriteria bij de overname van digitale start-ups. Maar 78 procent denkt dat ze niet dezelfde methode kunnen hanteren als bij traditionele F&O.

“De bestuurlijke top kan niet langer bouwen op de huidige aanpak bij de fusies en overnames van digitale bedrijven,” stelt Neely. “Ze moeten een goed F&O-team samenstellen en talent inhuren dat een achtergrond in digitale bedrijven heeft. Zo kunnen deze deals pas echt succes opleveren.”

Technologiegeleide F&O

Van de organisaties die digitale bedrijven kopen om hun concurrentievoordeel te vergroten, zegt het merendeel (85 procent) dat ze kunnen profiteren van het digitaliseren van het screeningsproces en het gebruik van Artificial Intelligence (AI).

Hoewel de meeste organisaties hun digitale dochterondernemingen zelfstandig laten opereren, beschikken ze wel over genoeg middelen om de integratie te bevorderen. 57 procent heeft bijvoorbeeld een platform voor de integratie van nieuwe bedrijven en systemen. En hetzelfde percentage geeft aan de digitale expertise in huis te hebben om deze veranderingen door te maken.

“Om het proces van F&O te versnellen en organisaties in staat te stellen betere keuzes te maken, zetten verschillende leiders AI in om de analisten in hun organisatie te ondersteunen bij het verwerken van grote hoeveelheden data,” sluit Neely af.